Utbildning

Utveckling, Grupp, Ledare (UGL) – Vidareutveckling

ugl-utveckling-grupp-ledare

Plats

Varberg

Startdatum

26 oktober 2023

GR erbjuder dig som genomgått UGL en unik möjlighet att ytterligare vidareutveckla dina kunskaper inom UGL:s målområden. UGL är en utbildning som vill inspirera och leda till utveckling för den enskilde individen. Att leda sig själv på ett insiktsfullt sätt är ett bra verktyg då man leder andra.

UGL väcker ofta frågor i ämnet både före, under och efter kursen. Därför arrangerar GR ett uppföljningstillfälle för dig som vill öka din självkännedom ytterligare, tydliggöra dina behov i samspelet med andra, lättare identifiera orsakssamband i gruppers processer samt fördjupa din konfliktkompetens.

Förkunskaper

Vi ser gärna att du genomgått UGL där de två handledarna varit certifierade av Försvarshögskolan.

Mål

När du lämnar kursen vill vi att du

  • förfinat din teknik i att leda dig själv i samspelet med andra
  • med större lätthet identifierar olika sorters konflikter
  • hanterar konflikter på ett mer framgångsrikt sätt
  • bättre förstår olikheters inverkan på samarbetet och konflikters uppkomst
  • ser olikheter som en förutsättning för effektivt samarbete.

Kursens upplägg

Vi använder bland annat MBTI som är ett av världens mest använda personlighetsinventorium. MBTI visar på våra olikheter, vilka ofta är orsaken till att konflikter uppstår. Utifrån resultatet av profilanalysen kan vi tillsammans reflektera och uppnå ett effektivt lärande kring egna och andras beteendemänster och reaktioner. MBTI har en mycket god ”träffsäkerhet” (prediktion) och är ett trevligt sätt att utröna sina personligt föredragna uttryckssätt. Det är ett inventorium och inget test!

För att kursens syften ska kunna uppnås är det viktigt att ingen kommer och går under utbildningen, att annan kvällsaktivitet ej planeras in under dagarna samt att inga andra än kursdeltagare är närvarande.

Gruppstorlek: 8–12 personer, 2 handledare.

Utförare och handledare

Ansvarig utförare för GR:s utbildning är SAMOT Konsult och handledare är Sofi Bäckelin och Tomas Thaung, som är två av Sveriges bästa och mest erfarna handledare inom UGL.

Kontakt

För frågor om kursen:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

2 oktober 2023

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 8 850 kr exkl. moms. Övriga: 9 975 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Torsdag–fredag 26–27 oktober 2023. Start kl 09.00 den första dagen och avslutning cirka 15.00 den andra.

Internat på Havanna i Varberg.

Målgrupp

Du som har gått grundutbildning i UGL.

Uppdaterad