Utbildning

Utvecklingsdag för metodutvecklare inom Funktionsstöd: Enkätmetod

Plats

Göteborg

Startdatum

18 oktober 2023

Detta är ett tillfälle i en serie träffar med syfte att utveckla rollen som metodutvecklare inom område Funktionsstöd i Göteborgsregionens kommuner. Denna gång är temat Enkätmetod.

Välkommen till en kursdag som ger dig förståelse och färdigheter i att arbeta med enkäter! Kursen riktar sig till dig som metodutvecklare eller liknande och den syftar till att öka din förmåga att dels konstruera enkäter, dels analysera och tolka enkätsvar. Kursen syftar också till att göra dig medveten om hur sådant som mätteknik, formulering av frågor och bortfall påverkar resultaten. Enkäter kan riktas till olika typer av målgrupper, och målgruppsperspektivet betonas i flera moment.

Kursen kommer ta upp exempel på förenklade enkäter och frågor till målgrupper som kan ha svårt att besvara omfattande och detaljerade enkäter. Vi kommer också beröra hur enkäter kan användas som grund för individbaserad systematisk uppföljning (ISU).

Det är i dag väldigt lätt att göra och skicka ut en enkät. Den är svårare att ställa relevanta och bra frågor och sammanställa och tolka resultaten.

Innehåll

  • För- och nackdelar med olika typer av enkäter
  • Enkätupplägg
  • Konstruktion av enkätfrågor
  • Formulering av frågor och svarsalternativ
  • Betydelsen av bortfall och resultatens representativitet
  • Beskriva, analysera och presentera resultat

Påverka kursen med egna exempel!

För att göra utbildningens moment så relevanta som möjligt utifrån era uppdrag och utmaningar i arbetet på hemmaplan, uppmanar vi er att skicka in frågor eller arbetsunderlag som kan utgöra grund för exempel och diskussioner. Inkomna frågor eller underlag kommer att påverka hur mycket tid som läggs på olika moment under utbildningen.

Skicka ditt bidrag till utbildningen senast 6 oktober till susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se.

Utbildare

Åsa Nilsson är analytiker på FoU i Väst, GR. Åsa har en bakgrund från SOM-insitutet på Göteborgs universitet där hon under många år var undersökningsledare för den nationella SOM-undersökningen. De senaste tio åren har Åsa arbetat som analytiker på FoU i Väst. Ett återkommande uppdrag har varit att analysera och redovisa resultat från ungdomsundersökningen Lupp. Andra uppdrag har bland annat handlat om att utbilda eller ge stöd till kommuner i att använda enkäter för att följa upp sin verksamhet.

Träffar för dig som arbetar med metodutveckling inom Funktionsstöd

Detta är ett tillfälle i en serie träffar med syfte att utveckla rollen som metodutvecklare inom område Funktionsstöd i Göteborgsregionens kommuner. Utbildningarna arrangeras på uppdrag av nätverket för chefer inom område funktionsstöd på GR. Du får ta del av föreläsningar och workshoppar, samt utbyta erfarenheter och knyta kontakter med kollegor från andra kommuner.

Kontakt

Frågor om kursen:

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

27 september 2023

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

1 500 kr exkl moms (endast för GR:s medlemskommuner).

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

18 oktober 2023 kl. 8.30–12 i Göteborg.

Målgrupp

Du som arbetar i någon av Göteborgsregionens kommuner och har i ditt uppdrag att stötta och utbilda medarbetare, till exempel som metod-
utvecklare, metodstödjare eller liknande. Det är viktigt att du är aktiv i ditt uppdrag och i din vardag arbetar med dessa frågor.

Uppdaterad