Utbildning

Utvecklingsprogram för socialt ansvarig samordnare (SAS)

Plats

Göteborg

Startdatum

2 februari 2022

Ett åtta dagar långt utvecklingsprogram i fyra delar för dig som är socialt ansvarig samordnare, kvalitetsledare, kvalitetscontroller, utvecklingsledare, processutvecklare eller har liknande roll inom kommunal vård och omsorg samt socialtjänst.

Utvecklingsprogrammet är en satsning på socialt ansvariga samordnare (SAS) i kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Programmet består av fyra sammanhängande delprogram under perioden februari–maj 2022. Du kan välja att gå hela programmet eller delar av det.

Målet är att du ska stärkas och tydliggöras i din roll, ditt ansvar och ditt agerande som ansvarig för att utveckla kvalitet och säkerhet i vård- och omsorgsverksamheten.

Innehåll

Ledningssystemet, kvalitetsledning och utvecklingsledarskap

 • Nationella kvalitetskrav
 • Ledningssystem
 • Målstyrning och kvalitetsledning
 • Roller och ansvar
 • Samordnare, ett ledningsuppdrag?
 • Samarbetet med MAS
 • Organisering och plattformar

Socialtjänstens processer och effektiv processledning

 • Definition av SoL-processer
 • Processledning och processägande
 • Evidensbaserat
 • Processinriktat arbetssätt
 • Brukarperspektiv och genomförandeplanen
 • Strategisk utveckling
 • Operativt förbättringsarbete
 • Projektmodeller/strukturer

Det systematiska förbättringsarbetet

 • Nationella krav på förbättringsarbetet
 • Risk- och händelseanalys
 • Analys av klagomål och synpunkter
 • PDCA och LEAN
 • Ansvar och roll
 • Brukarfokus
 • Analysmodellen
 • Utredning Lex Sarah

Egenkontroll och kvalitetsberättelsen

 • Nationella kontrolluppdraget
 • Verksamhetsuppföljning och utvärdering
 • Kvalitetsmått och indikatorer
 • Egenkontrollplan och årshjul
 • Resultatbedömning
 • Kvalitetsberättelsen
Susanne Wallin Pettersson

Utbildare

Susanne Wallin Pettersson från 2Learn AB. Hon genomför som projektledare och konsult processkartläggningar och ansvarar för kunders räkning för att utveckla kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Arbetsuppgifterna innefattar även konsultstöd inom ledarskapsutveckling med huvudsakligt fokus på enhetschefens roll som ”ständig förbättrare i sin verksamhet”. Utöver det genomför Susanne som projektledare och konsult utvärdering av befintliga ledningssystem, organisationseffektivitet och processkartläggningar.

Susanne har drygt tjugo års erfarenhet som kursledare och projektledare. Hon har sedan mitten av 1990-talet genomfört utvecklingsprogram för MAS och MAR samt hållit föredrag på nationella seminarier och konferenser. Behov finns av ett motsvarande utvecklingsprogram för SAS i det nära samarbetet mellan MAS och SAS som många kommuner utvecklat. 2Learn AB har därför utvecklat ett utvecklingsprogram för SAS som på ett bra sätt korrelerar med programmet för MAS och MAR.

Kontakt

För information om kursen:

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

FULLBOKAD- Det går bra att anmäla sig till reservplats

 

Sista anmälningsdag

20 december 2021

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Avgiften för hela programmet är 25 000 kr exkl. moms per deltagare för GR:s medlemskommuner och för övriga 27 000 kr exkl moms. Det finns möjlighet att gå del av programmet i mån av plats och då är avgiften för GR-kommunerna 7 900 kr exkl. moms per del och för övriga 9 000 kr exkl. moms per del. De som väljer att gå hela programmet prioriteras. I avgiften ingår förtäring i form av kaffe/te på för- och eftermiddagen samt lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Åtta heldagar, kl. 09–16 (kaffe från 08.30), från februari till maj 2022.

Plats centralt i Göteborg meddelas i bekräftelsen som vi skickar cirka 14 dagar innan kursstart.

Målgrupp

Socialt ansvarig samordnare, kvalitetsledare, kvalitetscontroller, utvecklingsledare, processutvecklare eller liknande roller inom privat och offentligt driven vård- och omsorgsverksamhet och socialtjänst.

Uppdaterad