Seminarium

Vad kostar det att vårda patienter i kommunal vård och omsorg?

Plats

Online

Startdatum

15 december 2021

FoU i Väst publicerade nyligen rapporten Vad kostar det att vårda patienter i kommunal vård och somsorg? och den har väckt stort intresse i hela landet. Nu bjuder vi in till ett webbinarium där författarna presenterar studien och där du som deltagare har möjligheten att ställa frågor och diskutera resultatet.

Vad är kommunens kostnad för att vårda patienten i hemmet med stöd av kommunal vård och omsorg? Hur har den kommunala hälso- och sjukvården förändrats de senaste åren? Dessa frågor stod i fokus i studien där författarna har undersökt kommunernas kostnader för att vårda sju vanligt förekommande typfall av patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.

Rapporten visar att vård i hemmet kan vara betydligt dyrare än man tidigare trott, i flera fall mer än dubbelt så dyrt som vård på särskilt boende eller korttidsboende. Det gäller i synnerhet patienter som bor långt från hemtjänstens och hemsjukvårdens lokaler, som har behov av många besök från hemtjänsten och hemsjukvården per dygn och där man behövt göra omfattande anpassningar av bostaden.

Studien indikerar även att patienter i den kommunala hälso- och sjukvården är sjukare och har mer komplexa vårdbehov än för tio år sedan, vilket ställer ökade krav på den kommunala vård- och omsorgspersonalens kompetens.

Ta del av rapporten

Läs rapporten Vad kostar det att vårda patienter i kommunal vård och omsorg?

Medverkande

Theresa Larsen är analytiker vid Göteborgsregionen, FoU i Väst, och har publicerat ett flertal rapporter som rör kommunal hälso- och sjukvård och omställningen till nära vård.

Hilda Svensson är disputerad distriktsköterska och lektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Högskolan i Halmstad.

Kontakt

För frågor om webbinariet:

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

10 december 2021

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Ingen avgift för anställda eller verksamheter på entreprenad i Göteborgsregionens medlemskommuner.
Övriga: 300 kronor exkl. moms

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Onsdag 15 december 2021 kl. 14.00–15.30.

Sänds digitalt.

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg, MAS/MAR, forskare och andra intresserade av nära vård och hur kommunerna påverkas av omställningen till nära vård.

Finansiär

Studien har finansierats av Västra Götalandsregionen och statliga medel för omställningen till nära vård.

Uppdaterad