Konferens

Vad underlättar vardagen för den demenssjuke?

Plats

Göteborg och online

Startdatum

11 november 2022

Välkommen till årets demenskonferens – den andra fredagen i november – med temat Vad underlättar vardagen för den demenssjuke? I år kan vi äntligen bjuda in utställare igen.

Den viktigaste resursen för att underlätta vardagen för den demenssjuke är du som personal. Under konferensen kommer du med hjälp av humor och kunskap om lågaffektivt bemötande få reflektera över vem du är när du möter den demenssjuke. Du kommer också att få ta del av den senaste forskningen om hälsofrämjande och förebyggande insatser samt ta del av goda exempel.

Planering för konferensen pågår och detaljprogram kommer i början av september, men det går bra att anmäla sig redan nu.

Äntligen kan vi ta emot utställare igen!

För första gången sedan hösten 2019 kan vi bjuda in utställare att medverka och vi ser fram emot att kunna ge inspiration även genom utställningar. Som utställare får du en utställningsyta i anslutning till konferenssalen, ett konferensbord, en stol och tillgång till el. Utställningen ska vara bemannad på alla raster så att deltagarna kan besöka den.

Vi ser gärna utställare som representerar kommun, föreningsliv och företag. Olika villkor gäller:

  • Utställare från någon av GR:s medlemskommun: Ingår två personer som kan delta på konferensen, ingen avgift.
  • Utställare från föreningar och pensionärsorganisationer: Ingår två personer som kan delta på konferensen, ingen avgift (obs! förtäring ingår ej).
  • Utställare från företag: Ingår två personer som kan delta på konferensen – avgift 5 000 kronor exklusive moms.

Anmäl dig som utställare

Anmälan vill vi ha senast den 22 augusti 2022 om du vill medverka med en utställning. Uppge vilken organisation du representerar, beskriv kort vad du vill ställa ut samt ange kontaktuppgifter med namn, telefon och e-postadress. Skicka anmälan till karin.westberg@goteborgsregionen.se.

Kontakt

För frågor om konferensen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

För att delta på plats: 11 oktober 2022
För att delta via länk: 5 november 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Deltagande på plats: 1 500 kr exkl.moms. Deltagande via länk: 1 000 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Fredag 11 november 2022.

Radisson Blu Scandinavia på Södra Hamngatan 59 i Göteborg, samt online.

Målgrupp

Chefer och medarbetare i kommunal vård och omsorg samt hälso- och sjukvård.

Uppdaterad