Utbildning

Vattentjänstlagen

Plats

Göteborg

Startdatum

29 mars 2023

Den här kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med vattentjänstlagen i ditt arbete. Kursen är två dagar och vi kommer systematiskt att gå igenom alla paragrafer i lagen om allmänna vattentjänster.

Lagen om allmänna vattentjänster styr kommunens, va-huvudmannens och brukares skyldigheter och ansvar. I den här kursen går vi igenom lagens paragrafer och det du som arbetar med dessa frågeställningar behöver veta om lagens tillämpning. Vi går igenom hela regelverket, användning och funktion med stöd av senaste rättspraxis. Vi diskuterar hur lagen kan tolkas rörande din organisations utmaningar. Vi går kortfattat igenom hur kringliggande rättsområden samspelar med lagen.

Exempel på regleringar i lagen som vi lägger särskild vikt vid är förfarandet när man bildar ett verksamhetsområde, anslutningsfrågor och avgiftsskyldighetens inträde, vattenmätare, förutsättningar för vattenavstängning, skadeståndsfrågor och vad som är nödvändiga kostnader. På grund av lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2022/2023 har vi också med en särskild genomgång av förändringarna som de medför.

Innehåll

 • Lagar som påverkar va-verksamheten
 • Vattentjänstlagens syfte
 • Lagens definitioner
 • Kommunernas skyldighet att ordna vattentjänster
 • Kommunen, va-huvudmannen och verksamhetsområden
 • Ordnandet av den allmänna va-anläggningen
 • Anslutningsfrågor
 • Särskilda anordningar (LTA-pumpar och vattenmätare)
 • Avgifter och va-taxa
 • Vattenavstängning
 • Skadestånd
 • Rättegångsregler

Upplägg

Kursen är två dagar lång och vi kommer systematiskt att gå igenom alla paragrafer i lagen om allmänna vattentjänster. Vi kommer även att tala om annan lagstiftning som påverkar va-verksamheten.

Den första dagen inleds med en presentationsrunda för att fånga upp deltagarnas förväntningar och erfarenheter. Detta gör vi för att kunna anpassa kursen till er nivå och fördjupa oss inom de områden som ni är intresserade av.

Under kursen uppmuntras ni att ställa frågor för att få en hög interaktion och en kombination av teori och praktik. Vi kommer även att beskriva tillämpningen av lagen genom relevanta rättsfall. Det kommer att finnas utrymme för flera gruppdiskussioner kring förberedda frågor för att säkerställa att alla har förstått det vi har gått igenom.

Inför kursen

Inför kursen skickas ett utbildningsmaterial och de presentationer som kommer att visas på kursen. Dessa kommer att vara i digital form så att deltagarna kan föra anteckningar på sin dator eller skriva ut inför kursen.

Kursledare

Gilbert Nordenswan och Annika Carlsson, som är jurister från Nordenswan Carlsson AB och har många års erfarenheter från området.

Kontakt

För frågor om kursen:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

7 mars 2023

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 7 950 kr exkl. moms.
Övriga: 8 650 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Onsdag 29 och torsdag 30 mars 2023, båda dagarna kl. 9–16.

Göteborgsregionen (GR), Anders Personsgatan 8 i Göteborg.

Målgrupp

Den här kursen passar dig som kommer i kontakt med vattentjänstlagen i ditt arbete. Kanske arbetar du med att svara på kundernas frågor om avgifter, med anslutningsfrågor eller med planering av utbyggnad och exploatering. Du som kursdeltagare får möjlighet att på förhand skicka in frågor så att vi vet vad just du är mest intresserad av.

Uppdaterad