Utbildning

Verksamhetsutveckling och
digitalisering för ledare inom äldreomsorg

Plats

Göteborg och online

Startdatum

12 september 2023

Den här kursen handlar om förbättringskunskap, verksamhetsutveckling och digitalisering i äldreomsorg utifrån ett ledarskapsperspektiv. Kursen är en del i en serie ledarskapsutbildningar inom Äldreomsorgslyftet.

Bakgrund till utbildningen

Utbildningen arrangeras som en del i Socialstyrelsens satsning Äldreomsorgslyftet, och samordnas av GR för er medlemskommuner. Även övriga kommuner i Västra Götalandsregionen kan delta. Utbildningen arrangeras av Högskolan i Borås på uppdrag av GR.

Detta är del fyra i ett utbildningspaket med fem delar (Läs om alla delarna i Ledarskapsutbildningar inom Äldreomsorgslyftet). Du behöver inte ha gått de övriga delarna för att delta i denna kurs.

Innehåll

Kursen fokuserar på metoder och modeller för förbättringsarbete, och vi kommer ta upp och problematisera verksamhetsutveckling och förbättringskunskap utifrån ett ledarskapsperspektiv. Som deltagare kommer ni att få arbeta med att planera, genomföra, följa upp och utvärdera ett förbättringsarbete för en hållbar äldreomsorg med olika verktyg som exempelvis PDSA-hjul och risk- och händelseanalysschema. Ni kommer också arbeta med att konkretisera hur olika kvalitetsregister kan stödja förbättringsarbete för en hållbar äldreomsorg.

Ni kommer även få reflektera över digitaliseringens betydelse i relation till verksamhetsutveckling och föbättringskunskap för äldreomsorgens verksamheter samt värdera digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Upplägg

Utbildningen ger 7,5 högskolepoäng och sker i digital form. Det blir en fysisk dag med examination och den sker i Göteborg. Individuella uppgifter ingår. Vid kallelsen skickar vi en mer utförlig beskrivning av innehåll och medverkande.

Kontakt

För frågor om kursen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

11 augusti 2023

Antalet deltagare är begränsat. Vid stort intresse förbehåller vi oss rätten att fördela platserna mellan kommunerna. Fördelningen sker efter sista anmälningsdag, och därefter lämnar vi definitivt besked.

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Vid återbud debiteras full kursavgift.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 8 600 kr exkl moms. I avgiften ingår lokal och förtäring för den fysiska dagen. För övriga kommuner är avgiften 9 800 kr exkl moms, i mån av plats.

Kursavgiften faktureras vid kursstarten. Kostnader för resor till och ifrån de fysiska tillfällena samt litteratur bekostas av respektive deltagares organisation.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Startdatum 12 september 2023. Sista tillfället är 15 januari 2024.

Utbildningen sker digitalt, förutom examinationen som sker på plats i Göteborg.

Målgrupp

Enhetschefer och verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen.

Samarbetspartner

Högskolan i Borås

Logotyp för Högskolan i Borås

Uppdaterad