Utbildning

Verktyg och metoder för mötes- och processledare, november

Plats

Göteborg

Startdatum

5 november 2024

En tvådagarsutbildning som ger dig verktyg, metoder och praktisk träning i mötes- och processledning. Det blir två intensiva och lärorika dagar där vi blandar teori, reflektion och erfarenheter.

Syftet med utbildningen är att ge dig verktyg, metoder och praktisk träning i att planera, genomföra och följa upp möten som:

 • involverar deltagarna
 • engagerar deltagarna
 • möjliggör medskapande
 • är effektiva.

Målet är att du efter genomförd utbildning:

 • har fått större rollklarhet, medvetenhet och utveckling i rollen som mötesledare,
 • har ökat din förmåga att leda grupper, förstå och hantera gruppdynamik på ett strukturerat och processinriktat sätt,
 • har ökat förmågan att genom roll, design och rätt mötesmetoder skapa delaktighet och få med dig alla mötesdeltagare,
 • har utökat din metod- och verktygslåda.

Upplägg

I utbildningen varvas teori, reflektion och erfarenheter från både utbildare och kursdeltagare. Det kommer finnas möjlighet att praktiskt tillämpa lärdomar, och många tillfällen att lyfta dilemman och frågeställningar som uppstår vid mötes- och processledning.

Innehållet under dagarna är intensivt och lärorikt. Mellan dag ett och dag två kommer du få göra en hemuppgift motsvarande cirka 1 timma. Programmet under dag två vilar till stor del på er deltagares medverkan och era hemuppgifter. Se till att du har tid på kvällen dag ett för att genomföra din uppgift i lugn och ro. Den tid du investerar lovar vi att du kommer få tillbaka i form av ökat lärande och inspiration.

Programmet börjar med ett kort förarbete, där ni deltagare svarar på frågor om tidigare erfarenheter, behov och förväntningar kring facilitering/mötes- och processledning. På så sätt får kursledaren också möjlighet att anpassa kursen och möta era utvecklingsbehov.

Därefter följer ett tvådagarsupplägg som är designat för att erbjuda en palett av verktyg, modeller, exempel och koncept för både nybörjare och mer erfarna mötes- och processledare.

Mer om utbildningen

De verktyg och metoder som behandlas under utbildningen utgår från IAF:s (International Association of Facilitators) definition av metodgrupper för certifierade facilitatorer (CPF). Samtliga metoder finns utförligt beskrivna i den arbetsbok som ingår som dokumentation.

Exempel på metoder som du får lära dig mer om:

 • Metoder som skapar delaktighet och kreativitet, exempelvis brainstorming från idé till aktiviteter och isbrytare.
 • Metoder för kartläggning genom exempelvis fiskbensdiagram och kraftfältsanalys.
 • Metoder för lyssnade och reflektion med exempelvis ”fishbowl”, vattentrappan och bikupor.
 • Metoder för problemlösning genom exempelvis ”De bonos hattar” och lösningsfokus.

Förarbete

Cirka en vecka innan utbildningsstarten får du göra en självskattning om mötes- och processledarskap som du skickar till kursledaren.

Program för utbildningsdagarna

Dag 1 kl. 8.30–17.00

 • Introduktion: Att inleda ett möte
 • Vad är facilitering?
 • Roll och förhållningssätt för en facilitator
 • Metoder och verktyg - skapa en metodlåda
 • Skapa en mötesdesign
 • Summering och avslut

Dag 2 kl. 8.30–16.30

 • Incheckning
 • Gruppdynamik och svåra situationer
 • Verktyg för feedback och öppenhet i rollen som mötesledare.
 • Pröva metod 1
 • Pröva metod 2
 • Pröva metod 3
 • Lärdomar och summering

Utbildningen leds av Karin Lindkvist från Lorensbergs Organisationskonsulter AB. Karin är certifierad professionell facilitator (CPF) och har en examen från psykologprogrammet vid Göteborgs universitet och är en av Lorensbergs mest seniora konsulter. De senaste 17 åren har hon arbetat som organisationskonsult och facilitator i såväl Sverige som internationellt, med företag och organisationer som exempelvis SIDA, SVT, IKEA, SKF, Västra Götalandsregionen och Region Jönköping och med uppdrag inom facilitering, ledarskapsutveckling och organisationsutveckling. Med både värme och skärpa skapar hon en atmosfär som inspirerar människor till att ta fram det bästa i sig själva. Karin är Certifierad Coach (EMCC) och GDQ-certifierad.

Kontakt

Frågor om kursen:

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

8 oktober 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i kommunerna i Göteborgsregionen: 4 700 kr exkl. moms.
Övriga: 4 900 kr exkl. moms.

I priset ingår dokumentation, för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

5–6 november 2024.
Dag 1: kl. 8.30–17.00.
Dag 2: kl. 8.30–16.30.

Plats centralt i Göteborg meddelas i samband med bekräftelsen som vi skickar cirka två veckor innan kursstart.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som i din yrkesroll planerar och leder möten. Det kan vara i rollen som processledare, facilitator, projektledare eller som chef/arbetsledare.

Uppdaterad