Seminarium

Webbinarium: Hälsovårdsprogram för barn och unga

Plats

Online

Startdatum

16 november 2022

Som en del i vårt arbete med att stötta er kommuner i omställningen till nära vård arrangerar vi digitala webbinarier på temat nära vård. Den här gången är temat hälsovårdsprogram för barn och unga.

Under webbinariet kommer Sara Sjölund-Andoff att berätta om Socialstyrelsens arbete med att se över hur ett hälsovårdsprogram för barn och unga bör utformas och genomföras. Hälsovårdsprogrammet ska utformas för att på bästa sätt kunna möta barn och ungas behov och för att inkludera alla berörda parter.

Arbetet grundas i förslagen från utredningen En sammanhållen vård för barn och unga (SOU 2021:34), som bland annat innebär att binda samman alla aktörer som möter barn och unga, minska mellanrummen mellan olika instanser och bestämma vilka insatser barn och unga ska ha. Socialstyrelsen lämnade en delredovisning till Regeringskansliet senast den 31 mars 2022 och ska lämna en slutredovisning senast den 31 oktober 2022.

Sara Sjölund-Andoff är läkare och har disputerat inom området folkhälsovetenskap. Hon arbetar nu som utredare på Socialstyrelsen och är projektledare för förstudien.

Kontakt

För frågor om webbinariet:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

11 november 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Kostnadsfritt.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

16 november kl. 13.00–14.30

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom vård och omsorg, funktionsstöd och socialtjänst.

Uppdaterad