Seminarium

Webbinarium: Hur planera för barns tillgänglighet i transportsystemet?

Människor vid resecentrum i solnedgång, foto

Plats

Online

Startdatum

1 december 2022

År 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Hur transportplanerar vi för att små och större barn ska ha en god tillgänglighet i transportsystemet, inte bara till och från skolan utan även till fritidsaktiviteter? Hur tas barnens perspektiv med i planeringen?

Webbinariet anordnas av nätverket Socialt hållbar transportplanering och Region Värmland står som värd. På webbinariet får du ta del av aktuell forskning och kommunala, regionala och nationella exempel och utmaningar.

Program

 • Hur kan barnkonventionen omsättas i transportplanering?
  Lisa Wistrand, kulturgeograf White Arkitekter, om en handledning för barnkonsekvensanalys
 • Utmaningar och möjligheter med kollektivtrafikplanering för barn och ungas behov
  Christoffer Harnell, verksamhetsutvecklare och Christian Granberg, trafikutvecklare Region Värmland
 • Barnvänlig bebyggd miljö och barns mobilitet på fritiden
  Märit Jansson; universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet SLU
 • Om tillgänglighet till organiserade fritidsaktiviteter för bilfria barnfamiljer
  Ellen Lagrell; doktorand i kulturgeografi Göteborgs universitet
 • Att lyssna in och planera för barnens trafikmiljö
  Daniel Möller; utvecklingssamordnare, trafik- och gatukontoret Malmö stad

Nätverket socialt hållbar transportplanering

Nätverket Socialt hållbar transportplanering samlar och synliggör kunskap och metoder om hur transportplaneringen kan bli mer socialt hållbar. Förutom kunskaps- och erfarenhetsutbyte är ett av nätverkets mål att bygga ny kunskap genom att öka förutsättningarna för deltagarna att skapa nya utvecklings- och forskningsprojekt.

Kontakt

Lisa Ström

Regionplanerare social hållbarhet, Göteborgsregionen
lisa.strom@goteborgsregionen.se
031-335 53 12

Ana Gil Solá

Forskare, avdelningen för kulturgeografi, Göteborgs universitet
ana.gilsola@geography.gu.se
031-786 44 57

Anmälan

Sista anmälningsdag

24 november 2022

Avgift

Kostnadsfritt

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Torsdag 1 december 2022 kl. 9.00-12.00

Digitalt via Zoom. Länk skickas ut innan webbinariet.

Målgrupp

Forskare, tjänstepersoner, konsulter, m.fl. inom transportplanering.

Samarbetspartner

Logotyp Region Värmland

Uppdaterad