Seminarium

Webbinarium: Teamet – kollektiv intelligens gör våra kunskaper större

Plats

Online

Startdatum

14 oktober 2022

Som en del i vårt arbete med att stötta er kommuner i omställningen till nära vård arrangerar vi digitala webbinarier på temat nära vård. Den här gången är temat kollektiv intelligens.

Under det här webbinariet med temat "Teamet – kollektiv intelligens gör summan av våra kunskaper större", får vi lyssna till både teori från en forskare och ett konkret exempel från Härryda kommun.

Philip Runsten: Om kollektiv intelligens – i grupper och organisationer

Philip Runsten kommer prata om varför våra organisationer behöver organiseras för intelligens, snarare än som hittills för effektivitet. Om vi vill arbeta med intelligens i organisationer blir det som sker på "gruppnivå" det intressanta. Det är tillsammans med andra individer, i grupp, som vi hjälper våra organisationer att agera intelligent. För att förstå hur detta fungerar kommer Philip berätta om hur gruppers kommunikation fungerar och hur det hör samman med gruppens "intelligensnivå". Han kommer också att prata om varför grupper behöver vara "varma" för att nå sin fulla potential.

Philip Runsten är ekonomie doktor. Han forskar och föreläser vid Handelshögskolan på Stockholms forskningsinstitut. Hans avhandling "Kollektiv förmåga – en avhandling om grupper och kunskapsintegration" utsågs till "Årets HR-forskning" år 2011.

Om enhetsledningsteam i Härryda kommun

Anna Hildesson, Carina Fransson och Malin Sjöberg kommer berätta om hur Härryda kommun arbetar för att införa enhetsledningsteam i verksamheterna inom Vård och omsorg. Målet är att alla enhetschefer inom hemtjänst, äldreboende och korttidsboende har ledningsteam som sammankallas en gång per månad. Ledningsteamen ska utveckla samverkan för att nå en högre kvalitet för brukaren men även en bättre arbetsmiljö för medarbetare. En pilot genomförs nu för att testa metoden på utvalda enheter.

Grundtanken är att kvaliteten på samarbetet är avgörande för hur väl organisationer lyckas koordinera och använda tillgängliga kunskapsresurser. Ett produktivt samarbete kan leda till att mer görs med mindre insats, att mer genomtänkta strategier utvecklas och att organisationen blir bättre på att förverkliga strategier i praktiken. Genom att införa enhetsledningsteam inom Vård och omsorg identifierar och säkerställs områden som berör verksamheterna. Det första uppdraget blir att förbättra patientsäkerheten och hälso- och sjukvårdskompetensen tillsammans med sjuksköterskorna i enlighet med god och nära vård.

Anna Hildesson är verksamhetschef i Härryda kommun och ansvarar för hemtjänst, äldreboende, korttidsverksamhet och dagverksamhet. Hon har lång chefserfarenhet inom kommunal verksamhet med olika ansvarsområden, och har även arbetat som MAS och produktchef på ett IT-företag.

Carina Fransson är verksamhetschef för Hälsa och bistånd i Härryda kommun. Hon har lång och bred erfarenhet av socialtjänst i både offentlig och privat regi.

Malin Sjöberg är beteendevetare och arbetar som organisationskonsult med fokus på ledarskap-, grupp- och organisationsutveckling på Human resource.

Övriga webbinarier om nära vård

16 november: Hälsovårdsprogram för barn och unga

Kontakt

För frågor om webbinariet:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

10 oktober 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Kostnadsfritt.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

14 oktober kl. 13.00–14.30

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom vård och omsorg, funktionsstöd och socialtjänst.

Uppdaterad