Konferens

Mötesplats IFO

Plats

Göteborg

Startdatum

5 december 2024

Välkommen till Mötesplats IFO 2024! Mötesplats IFO är en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Årets mötesplats äger rum 5 december.

Dagen innehåller seminarier och workshoppar och syftar till att vi ska dela med oss till varandra av kunskap och erfarenheter, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka yrkesrollen.

Mer information kommer längre fram!

Scenen är din – ta chansen att berätta om din verksamhet!

Se dagen som en möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter till andra. Du kan välja att presentera ditt arbete i form av ett seminarium eller workshop – det är bara fantasin som sätter gränser! Vi erbjuder alla som medverkar med ett seminarium/workshop en utbildningsdag i presentationsteknik.

Fundera över vad du vill sprida till dina kollegor och hör gärna av dig till någon i planeringsgruppen om du vill veta mer.

Anmälan

Senast 31 maj 2024 vill vi ha din/er anmälan om att presentera till susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se.

Planeringsgrupp

Iréne Jansson, Mölndals stad: irene.jansson@molndal.se

Jörgen Larzon, Göteborgs Stad Socialförvaltning Sydväst:
jorgen.larzon@socialsydvast.goteborg.se

Claire Engström, Tjörns kommun, clarie.engstrom@tjorn.se

Nicholas Singleton, GR: nicholas.singleton@goteborgsregionen.se

Susanne Vannerberg, GR: susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se

Röster från två IFO-chefer om Mötesplats IFO

"Detta har varit en dag som jag som medarbetare verkligen har sett fram emot under åren! Dels att få höra hur andra jobbar med olika frågor i våra grannkommuner, kunna få ”härmas”, få inspiration och dels att få möjligheten att träffa gamla kollegor och kompisar. Brukar också vara intressanta storföreläsare som kan vända upp och ned på perspektivet. Jag är stolt över att vi kan ha denna återkommande dag – tror det är ganska unikt när jag jämför med andra regioner."
Iréne Jansson, verksamhetschef, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Mölndals stad

"Vi lever i en tid när det ställs större krav på socialtjänsten än någonsin tidigare. Låt oss därför mötas för en dag av inspiration och lärande, låta oss imponeras av engagerade kollegor i hela Göteborgsregionen, känna hopp för framtiden och att det är möjligt att nå förändring."
Jörgen Larzon, avdelningschef VoF, Socialförvaltningen Sydväst i Göteborgs Stad

Jonna Bornemark

Kontakt

ANMÄLAN

Mötesplats IFO är ett arrangemang där platserna är förbetalda. Vem som ska gå utses av IFO-chef i respektive kommun eller stadsdel.

Mer information

Tid och plats

5 december 2024 i Göteborg.

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom individ- och familjeomsorgen i GR:s medlemskommuner.

Uppdaterad