Du är här:

 

Motverka studieavbrott på gymnasiet

Elever som fullföljer sina gymnasiestudier har bättre förutsättningar att komma in i arbetslivet och att klara sig i samhället. Vi har arbetat med frågan om fullföljda studier sedan 2011.

GRs erfarenhet
I Göteborgsregionen, liksom i övriga Sverige och Europa, finns en negativ trend med elever som har hög frånvaro och elever som lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Vår verksamhet arbetar med frågan om fullföljda studier genom olika projekt och insatser. Fokus ligger på att hitta nya ingångar i det förebyggande arbetet, på att samla och sprida kunskap och forskning och på att stötta skolor att utveckla och implementera nya arbetssätt.

Vad vi erbjuder
Idag arbetar vi med samverkan, erfarenhetsutbyte och metod- och kompetensutveckling för att stärka regionen i arbetet med att fler ska fullfölja sina studier.

Vilka behov har din verksamhet när det kommer till att motverka studieavbrott? Kontakta oss gärna för en diskussion om hur vi kan hjälpa till.

Läs mer om några av våra projekt och insatser

Kontaktperson på GR: Fredrik Åkerlind


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund