Myndighetsuppdrag

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan finns i många kommuner inom Göteborgsregionen. Samtliga erbjuder gymnasieutbildning på nationella och individuella program. Individuellt program erbjuds elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Kommunen har skyldighet att erbjuda utbildning i gymnasiesärskolan under fyra år.

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Det är elevens hemkommun som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Läs mer

Under det sista året på grundsärskolan erbjuds alla elever gymnasiepraktik på minst två olika program på gymnasiesärskolan. Denna praktik kan förutom i hemkommunen också göras i annan skolkommun. Praktiken genomförs för att få bättre kännedom om programmets innehåll och därmed underlätta valet till gymnasiesärskolan.

Studie- och yrkesvägledaren på skolan delar ut ansökningsblanketter och informerar om gymnasiesärskolans olika program. Utbildningarna inom nationella program är fritt sökbara inom göteborgsregionen. Detta gäller inte gymnasiesärskolans individuella program. På webbplatsen för gymnasievalet Länk till annan webbplats. visas de utbildningar som finns att söka inom gymnasiesärskolan.

  • Aktivera gymnasiesärskolan på webbplatsen för gymnasievalet (boxen Gymnasiesärskolan).
  • Se gymnasiesärskolans utbildningsutbud under Program och skolor.
  • Se viktiga datum t ex sista ansökningsdag under Händelser och datum.

Ansökan till gymnasiesärskolan

  • Ha koll på datum för sista ansökningsdag.
  • Använd ansökningsblanketten du har fått av din studie- och yrkesvägledare.
  • Sök flera utbildningar.
  • Lämna in din ansökan till ansvarig för gymnasiesärskolan i din hemkommun.
  • Skriftligt antagningsbesked ges under maj månad

Varje år arrangeras Gymnasiedagarna 4:e dagen, en mindre mässa för dig som ska söka till gymnasiesärskolan. Besöket är kostnadsfritt.

Läs mer på Gymnasiedagarnas webbplats. Länk till annan webbplats.

Tre tjejkompisar håller om varandra i skolmiljö.

Uppdaterad