Nätverk

APL-gruppen för vård och omsorg

Syftet med avtalet är att höja kvaliteten inom vård- och omsorgsprogrammet genom att förbättra det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) både i form och innehåll. Med form avses i detta sammanhang att samordna utbudet av APL-platser vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster samt primärvården och säkerställa en utbildningsvolym som motsvarar rekryteringsbehovet. Med innehåll menas en handledningsmodell som säkrar kvaliteten av den arbetsförlagda utbildningen.

Startdatum: 2003-09-22

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Sara Thunberg

Alingsås; Alströmersgymnasiet & Vuxenutbildningen

Mathias Ottenfelt

Göteborg; ABF

Maud Holm

Göteborg; Angeredsgymnasiet

Sandra Nisu

Göteborg; Cuben

Carl Skepp

Göteborg; Försvarsmedicincentrum

Helena Olofsson

Göteborg; Sjukhusen i väster

Monika Beiring

Göteborg; Sjukhusen i väster

Ulrika Sjövall

Göteborg; Katrinelundsgymnasiet

Karin Ahlström

Kungälv; Vuxenutbildningen

Eva Medin

Göteborg; MedLearn AB

Lena Lundin

Kungsbacka; Visible Care

Gunhild Carlsson

Göteborg; Katrinelundsgymnasiet

Jasmina Culum

Göteborg; Mångkulturella folkhögskolan

Carolina Ljungqvist

Göteborg; Praktiska Gymnasiet i Göteborg

Renée Johansson

Göteborg, Primärvården

Carmen Dedu

Göteborg; Studium

Anne Sofie Lijeäng

Göteborg; Yrgo (YH)

Leena Cullbrand

Göteborg; SU, Huvudledare

Ann Blomström

Göteborg; SU, Samordnare

Boel Samuelsson

Härryda; Vuxenutbildningen

Karin Brittberg

Kungsbacka; Aranäsgymnasiet

Kristina Fowlin

Kungsbacka, Elof Lindälvsgymnasium

Inger Lindahl

Kungälv; Sjukhusen i väster

Helene Ericsson

Kungälv; Mimers Hus gymnasium

Eva Mattson-Billing

Kungälv; Vuxenutbildningen

Elisabeth Kindblom

Lerum; Vuxenutbildningen

Drazen Sijak

Göteborg Yrkesgymnasiet

Maria Plogman

Mölndal; Campus Mölndal

Monica Larsson

Mölndal; Krokslättsgymnasiet & Vuxenutbildning

Anna-Ritta Johansson

Stenungsund; Vuxenutbildningen

Anna Engström

Stenungsund; Nösnäsgymansiet

Kamilla Björneberg

Partille Vuxenutbildningen

Anteckningar

Kontakt

Mötestider

Uppdaterad