Nätverk

Arbetsgivarvarumärkesnätverket inom Göteborgsregionen

För att kunna fortsätta leverera välfärdstjänster av hög kvalitet behöver kommunerna se till att medarbetarna utvecklas och vill stanna kvar, och samtidigt locka de unga att söka sig till välfärdsjobben. Därför ökar betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare.

Syfte och ändamål med nätverket

Idé- och erfarenhetsutbyte

Genom idé- och erfarenhetsutbyte kan arbetet med arbetsgivarvarumärkesfrågorna stärkas såväl lokalt som regionalt. Nätverkets möten ska bland annat ägnas åt att lära av varandra, dela goda exempel och utbyta erfarenheter, till exempel kring ett aktuellt tema.

Gemensamma aktiviteter

Nätverket ska vara en mötesplats när kommunerna bedömer att det är rationellt att samverka och ett stöd vid gemensamma aktiviteter. Det kan exempelvis handla om att kommunerna samverkar vid studentmässor, informationskampanjer eller i gemensamma projekt.

Deltagande kommuner

Samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen.

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Mötestider 2024

29 maj

Uppdaterad