Nätverk

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Samhällsbyggnadschefsnätverket och socialchefsnätverket och har sedan 2015 en arbetsgrupp för social hållbarhet. Fokus är sociala aspekter i samhällsplaneringen och samhällsbyggandet.

Gruppens arbete syftar till att främja social hållbarhet i Göteborgsregionen genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling.

Ambitionen är att få till ett gemensamt arbete över sektorsgränserna, socialt arbete och samhällsbyggnad, som leder till konkret handling i verksamheterna.

Handlingsplan för arbetsgruppen för social hållbarhet Pdf, 218 kB.

I arbetsgruppen ingår samhällsbyggnadschefer och socialchefer från fem kommuner.

Social innovation i samhällsplanering

Bostadssegregationen är en regional utmaning. Vinnova beviljade GR medel för att tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund skapa ett regionalt innovationslabb för att motverka boendesegregation. Projektet hette Social innovation i samhällsplanering och initierades av arbetsgruppen för social hållbarhet. Ett konkret resultat blev Verktygslåda för socialt hållbar samhällsplanering.

Kontakt

Lisa Ström

Regionplanerare social hållbarhet

031-335 53 12

Uppdaterad