Nätverk

GIS-nätverket

Nätverket är en samarbetsyta där GR och kommunerna kan stötta varandra i regionövergripande GIS-arbete och digitaliseringsprocessen kopplat till samhällsplanering.

GIS-nätverket är tänkt att vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunerna men gruppen jobbar även aktivt i olika former av utvecklingsarbeten.

Tillsammans kan deltagarna utveckla arbetssätt samt initiera och delta i regionövergripande GIS-projekt. Genom att samordna kommunerna vid insamling och framtagande av underlag och analyser kan nätverket även stötta processer i andra nätverk.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Emelie Axelsson

Ale

Felipe Verdu

Alingsås

Malin Klarqvist

Göteborg

Andreas Hansson

Härryda

Dennis Ahlborg

Kungsbacka

Rolf Wainikka

Kungsbacka

Camilla Schalin

Kungälv

Johan Benjaminsson

Lerum

Per Persson

Mölndal

Karolina Soerich

Partille

Åsa Wahlström

Stenungsund

Emma Bylund

Öckerö

Kontakt

Javier Falla Arce

Regionplanerare GIS

031-335 52 32

I korthet

Detta är GIS

Ett geografiskt informationssystem, GIS, är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data

Hållbarhetsverktyget

Ett par exempel på praktisk tillämpning är Göteborgsregionens karttjänst och Hållbarhetsverktyget.

Uppdaterad