Nätverk

GIS-nätverket

Nätverket är en samarbetsyta där GR och kommunerna kan stötta varandra i regionövergripande GIS-arbete och digitaliseringsprocessen kopplat till samhällsplanering.

GIS-nätverket är tänkt att vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunerna men gruppen jobbar även aktivt i olika former av utvecklingsarbeten.

Tillsammans kan deltagarna utveckla arbetssätt samt initiera och delta i regionövergripande GIS-projekt. Genom att samordna kommunerna vid insamling och framtagande av underlag och analyser kan nätverket även stötta processer i andra nätverk.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Emelie Axelsson

Ale

Elias Thorsell

Alingsås

Malin Klarqvist

Göteborg

Andreas Hansson

Härryda

Rolf Wainikka

Kungsbacka

Christian Brinkenberg

Kungälv

Johan Benjaminsson

Lerum

Jenny Berntsson

Lilla Edet

Per Persson

Mölndal

Karolina Soerich

Partille

Åsa Wahlström

Stenungsund

Louise Strofsköld

Tjörn

Emma Bylund

Öckerö

Kontakt

I korthet

Detta är GIS

Ett geografiskt informationssystem, GIS, är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data

Hållbarhetsverktyget

Ett par exempel på praktisk tillämpning är Göteborgsregionens karttjänst och Hållbarhetsverktyget.

Uppdaterad