Nätverk

Gruppen för fristående gymnasieskolor

Syftet med gruppen är att skapa en gemensam arena för spännande samtal och erfarenhetsutbyten utifrån aktuella frågeställningar. Arenan ger möjlighet att mötas kring skolutvecklingsfrågor av både allmän och mer specifik karaktär.

Gruppens arbete kretsar främst kring tre delar: erfarenhetsutbyte mellan skolor, informationsspridning och att vara referensgrupp för frågor som Göteborgsregionen (GR) driver.

Gruppen består av rektorer för fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen och träffarna sker två gånger per termin. Det andra mötet på terminen sammanfaller med GR:s gymnasienätverk för kommunala gymnasiechefer.

Vi hälsar nya medlemmar välkomna till gruppen kontinuerligt.

Startdatum: 2013-09-25

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverkEwa Ekman

Göteborgs Tekniska Gymnasium (ordförande)

Alexandra Johansson

Peabskolan, Göteborg

Anders Svensson

L M Engströms gymnsium

Anders Winald

Yrkesgymnasiet, Alingsås

Anna Jangblad Jucik

Amerikanska gymnasiet

Anna Kohlström

NTI Gymnasiet Johanneberg

Anna Robertsson

NTI Handelsgymnasiet Göteborg

Anna-Karin Bondesson

Donnergymnasiet

Annika Johansson

Gymnasieakademin

Camilla Alenäs

SKF Tekniska gymnasium

Carita Seher

Kitas gymnasium, Ekonomi

Carl Nilsson

Ingrid Segerstedts gymnasium

Caroline Lundgren

GTC

Charlotte Cederström

Klara gymnasium

Christel Dahlin

LBS Kreativa gymnasiet Kungsbacka

Christina Svea

Fridagymnasiet Härryda

Egil Gry

Samskolan

Eleonora Eriksson

GTI:s gymnasieskola

Filippa Blom

Yrkesgymnasiet Göteborg

Gunnel Nordh

Samskolan

Janna Krstic

Yrkesgymnasiet

Jennie Bubach

Rytmus gymnasium

Jens Naezer

Aspero idrottsgymnasium

Johan Grudemo

Kitas Natur

Jonas Kornbrink

Sjölins gymnasium

Jonas Nilsson

Kitas Frisörgymnasium

Josefin Claesson,

LBS Kreativa gymnasiet Göteborg

Jörgen Frohm

Västsvenska gymnasiet

Kristina Hultgren

L M Engströms gymnasium

Lena Hammersberg

Göteborgs Tekniska Gymnasium

Lena Hermansson

Designgymnasiet

Malie Nordenberg

Sveriges Ridgymnasium, Kungsbacka

Malin Luukinen

Yrkesgymnasiet/Lärlingsgymnasiet Ale

Marcus Berglund

Drottning Blankas gymnasieskola, Gårda

Maria Gustafsson

Magelungen

Maria Sjödin

Praktiska Gymnasiet, Kungsbacka

Maria Tengros

NTI Gymnasiet Kronhus

Marie Cervin

Praktiska Gymnasiet

Marielle Olofsson

Sveriges Ridgymnasium, Kungsbacka

Martin Kunz

Realgymnasiet, Göteborg

Mona Fallenhag

Drottning Blankas gymnasieskola, Kungsbacka

Nina Pennebratt

Ridgymnasiet

Patrik Nyqvist

Drottning Blankas gymnasieskola, Centrum

Per Köhler

Jensen gymnasium

Pernilla Liljeberg

Donnergymnasiet

Roy Jörgensen

Mediegymnasiet by LBS

Sandra Nyberg

Praktiska Gymnasiet Göteborg

Sara Fridell

Thoren Innovation School

Sladja Mijatovic

Aniaragymnasiet

Suah Nilsson

Klara Teoretiska gymnasium, Vallgatan

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2023

20 april

Tid: lunch 12.30-13:30, möte 13:30-16:00

Plats: GR

Datum för HT 2023 beslutas i april

Uppdaterad