Nätverk

Gruppen för fristående gymnasieskolor

Syftet med gruppen är att skapa en gemensam arena för spännande samtal och erfarenhetsutbyten utifrån aktuella frågeställningar. Arenan ger möjlighet att mötas kring skolutvecklingsfrågor av både allmän och mer specifik karaktär.

Gruppens arbete kretsar främst kring tre delar: erfarenhetsutbyte mellan skolor, informationsspridning och att vara referensgrupp för frågor som Göteborgsregionen (GR) driver.

Gruppen består av rektorer för fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen och träffarna sker två gånger per termin.

Vi hälsar nya medlemmar välkomna till gruppen kontinuerligt.

Startdatum: 2013-09-25

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Anders Svensson

L M Engström gymnasium

Anna Kohlström

Magelungens Gymnasium

Anna Robertsson

NTI Handelsgymnasiet Göteborg

Annika Johansson

Gymnasieakademin

Björn Sultán

Alingsås Yrkesgymnasium

Camilla Alenäs

SKF Tekniska Gymnasium

Carl Nilsson

Ingrid Segerstedts gymnasium

Charlotte Cederström

Klara teoretiska gymnasium Postgatan

Christel Dahlin

LBS Kreativa Gymnasiet Kungsbacka

Christina Svea

Fridagymnasiet Mölnlycke

Daniel Stridsman

Arena Academy (International IT College of Sweden)

Eleonora Eriksson

GTI:s gymnasieskola

Elisabeth Haugseth

Peabskolan Göteborg

Jens Wallin

Kunskapsgymnasiet Göteborg

Ewa Ekman

GTG, Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium

Filippa Blom

Yrkesgymnasiet

Frank Eldh

Realgymnasiet Göteborg

Gunnel Nordh

Samskolan

Hans Björklund

Praktiska Gymnasiet Kungsbacka

Janna Krstic

Yrkesgymnasiet

Jennie Bubach

LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg

Jens Naezer

Aspero Idrottsgymn Göteborg

Johan Grudemo

Kitas Natur

Jonas Kornbrink

Sjölins gymnasium

Jonas Nilsson

Kitas Gymnasium, Kitas Frisörgymnasium

Josefin Claesson

NTI Gymnasiet Johanneberg

Jörgen Frohm

Västsvenska Gymnasiet

Karin Berggren

Magelungens Gymnasium

Kristina Hultgren

L M Engström gymnasium

Jeanette Mellqvist

Rytmus Göteborg

Lena Hammersberg

GTG, Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium

Lena Hermansson

Designgymnasiet

Malie Nordenberg

Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka


Yrkesgymnasiet Ale (Lärlingsgymnasiet i Ale)

Marcus Berglund

Drottning Blankas Gymnasieskola GÅRDA

Maria Laasonen

Sigrid Rudebecks gymn

Anna Robertsson

NTI Kronhus

Marie Cervin

Praktiska Gymnasiet Gamlestaden

Mattias Andersson

Peabskolan Göteborg

Mona Fallenhag

Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsbacka

Nina Spångberg

Kitas Ekonomi

Patrik Nyqvist

Drottning Blankas Gymnasieskola Centrum

Per Köhler

Jensens Gymnasium

Pernilla Liljeberg

Donnergymnasiet

Rebecca Ryberg

Amerikanska Gymnasiet

Robert Rosendahl

KLARA Teoretiska Gymnasium Postgatan

Roy Jorgensen

Mediegymnasiet by LBS

Sandra Nyberg

Praktiska Gymnasiet Göteborg

Sara Fridell

Thoren Innovation School

Sladja Mijatovic

Aniaragymnasiet

Suah Nilsson

KLARA Teoretiska Gymnasium Vallgatan

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2024

6 feb

24 april

18 sep

25 okt

 

Uppdaterad