Nätverk

HR-chefsnätverket

Medlemskommunernas personal-/HR-chefer träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och för att bevaka och driva frågor som är av kommungemensamt intresse i Göteborgsregionen.

Frågorna rör i huvudsak det personalpolitiska området och kommunernas roll som arbetsgivare. Till nätverket är också Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) knutet med en representant.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Malin Olsson

Ale

Jerker Gustafsson

Alingsås

Pernilla Carlsson

Stadsledningskontoret, Göteborg

Kristin Perem

Grundskoleförvaltningen, Göteborg

Anders Pettersson

Härryda

Jesper Edlind

Kungsbacka

Ann-Charlott Backström

Kungälv

Lars Lindberg

Lerum

Marianne Piiroinen

Lilla Edet

Maria Stenman

Mölndal

Eva-Lotta Romlin

Partille

Christer Larsson

Stenungsund

Sara Alfredsson

Tjörn

Maria Höglund Niklasson

Öckerö

Maria Bergman

Göteborg & Co

Ann-Sophie Nykrans Svedhem

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Björn Wallermark

Göteborgsregionen (GR)

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Mötestider 2024

2 februari

12 april

17 maj

6 september

11 oktober

14-15 november

13 december

Uppdaterad