Nätverk

HR-chefsnätverket

Medlemskommunernas personal-/HR-chefer träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och för att bevaka och driva frågor som är av kommungemensamt intresse i Göteborgsregionen.

Frågorna rör i huvudsak det personalpolitiska området och kommunernas roll som arbetsgivare. Till nätverket är också Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) knutet med en representant.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Malin Olsson

Ale

Jerker Gussmo

Alingsås

Pernilla Carlsson

Stadsledningskontoret, Göteborg

Kristin Perem

Grundskoleförvaltningen, Göteborg

Anders Pettersson

Härryda

Jesper Edlind

Kungsbacka

Ann-Charlott Backström

Kungälv

Christian Behrens tf. HR-chef

Lerum

Marianne Piiroinen

Lilla Edet

Maria Stenman

Mölndal

Madelene Johansson tf. HR-chef

Partille

Christer Larsson

Stenungsund

Sara Alfredsson

Tjörn

Maria Höglund Niklasson

Öckerö

Maria Bergman

Göteborg & Co

Ann-Sophie Nykrans Svedhem

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Björn Wallermark

Göteborgsregionen (GR)

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Mötestider 2023

3 februari

Tid: 09.00–12.00
Plats: Kungsbacka

21 april

Tid: 09.00–12.00
Plats: Härryda

26 maj

Tid: 09.00–12.00
Plats: Ej bestämt

16 juni

Tid: 09.00 – 12.00 Plats: Ej bestämt

8 september

Tid: 09.00–12.00
Plats: Ej bestämt

13 oktober

Tid: 09.00–12.00
Plats: Ej bestämt

16–17 november

Studieresa/utvecklingsdagar

8 december

Tid: 09.00–12.00
Plats: Ej bestämt

Uppdaterad