Nätverk

HR-chefsnätverket

Medlemskommunernas personal-/HR-chefer träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och för att bevaka och driva frågor som är av kommungemensamt intresse i Göteborgsregionen.

Frågorna rör i huvudsak det personalpolitiska området och kommunernas roll som arbetsgivare. Till nätverket är också Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) knutet med en representant.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Malin Olsson

Ale

Jerker Gussmo

Alingsås

Pernilla Carlsson

Stadsledningskontoret, Göteborg

Kristin Perem

Grundskoleförvaltningen, Göteborg

Anders Pettersson

Härryda

Jesper Edlind

Kungsbacka

Ann-Charlott Backström

Kungälv

Christian Behrens tf. HR-chef

Lerum

Marianne Piiroinen

Lilla Edet

Maria Stenman

Mölndal

Madelene Johansson tf. HR-chef

Partille

Christer Larsson

Stenungsund

Sara Alfredsson

Tjörn

Maria Höglund Niklasson

Öckerö

Maria Bergman

Göteborg & Co

Ann-Sophie Nykrans Svedhem

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Björn Wallermark

Göteborgsregionen (GR)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Mötestider 2023

3 februari

Tid: 09.00–12.00
Plats: Kungsbacka

21 april

Tid: 09.00–12.00
Plats: Härryda

26 maj

Tid: 09.00–12.00
Plats: Ej bestämt

16 juni

Tid: 09.00 – 12.00 Plats: Ej bestämt

8 september

Tid: 09.00–12.00
Plats: Ej bestämt

13 oktober

Tid: 09.00–12.00
Plats: Ej bestämt

16–17 november

Studieresa/utvecklingsdagar

8 december

Tid: 09.00–12.00
Plats: Ej bestämt

Uppdaterad