Nätverk

Kommunchefsgruppen

Kommunchefsgruppen syftar till att ge förutsättningar för framgångsrik samverkan som skapar utveckling i Göteborgsregionen, med en gemensam prioritering som grund.

Gruppens syfte är också att ge stöd, inspiration och utmaningar i kommunchefsuppdraget. Kommuncheferna träffas ca tio gånger per år. 

Deltagare

Namn

Kommun/organisation

Maria Reinholdsson

Ale

Maria Standar

Alingsås

Eva Hessman

Göteborg

Magnus Sigfusson

Göteborg

Pia Alhäll

Härryda

Malin Aronsson

Kungsbacka

Haleh Lindqvist

Kungälv

Gull-Britt Eide

Lerum

Elisabeth Linderoth

Lilla Edet

Mio Saba

Mölndal

Bengt Randén

Partille

Elisabeth Andreasson (tf)

Stenungsund

Evike Sandor

Tjörn

Rickard Vidlund

Öckerö

Gitte Caous

GR

Anteckningar

Kontakt

Therese Tanner

Förbundssekreterare

031-335 50 74

Mötestider 2023

3 februari

Tid: 08.30–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

3 mars

Tid: 08.30–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

21 april

Tid: 08.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

26 maj

Tid: 08.30–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

15-16 juni

Tid: Lunch-lunch
Plats: Arken, Göteborg

8 september

Tid: 08.30–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

13 oktober

Tid: 08.30–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

9-10 november

Tid: Lunch-lunch
Plats: Meddelas senare

8 december

Tid: 08.30–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

Uppdaterad