Nätverk

Nätverket för barn- och elevhälsa

Nätverkets uppdrag är att strategiskt utbyta erfarenheter och samarbeta – med särskilt fokus på barn- och elevhälsa – i syfte att öka tillgängligheten och likvärdigheten i Göteborgsregionens skolor. Nätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande, exempelvis som referensgrupp eller utredare, i frågor som utgår från detta syfte.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Charlotte Johansson, ordf.

Partille

Gustav Leandersson

Ale

Emilie Torbjörnsdotter

Alingsås

Hanna Ranner

Härryda

Martin Freijinger

Härryda

Susanne Sylvan

Härryda

Helena Jonsson, förskola

Göteborg

Linda Sinclair, förskola

Göteborg

Filippa Norlin Wiedel, grundskola

Göteborg

Cecilia Fossan

Kungsbacka

Susanne Lyckevall

Kungsbacka

Linda Bjälkeborn

Kungälv

Sara Wilsgaard

Kungälv

Caroline Ask

Lerum

Elisabet Nyqvist

Lerum

vakant

Lilla Edet

Kristin Bergman

Mölndal

Torbjörn Brunström

Mölndal

Maria Amström

Partille

Lisa Birgersson

Partille

Anette Karlsson

Stenungsund

Pernilla Lundmark

Stenungsund

Anna Orvefors

Tjörn

Anna Bondemark

Öckerö

Theresa Björnström, samordnare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2024

8 mars

Tid: 13.00-16.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

31 maj

Tid: 08.30-12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

20 september

Tid: 08.30-12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

22 november

Tid: 08.30-12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

 

Uppdaterad