Nätverk

Nätverket för barn- och elevhälsa

Nätverkets uppdrag är att strategiskt utbyta erfarenheter och samarbeta – med särskilt fokus på elevhälsa – i syfte att öka tillgängligheten och likvärdigheten i Göteborgsregionens skolor. Nätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande, exempelvis som referensgrupp eller utredare, i frågor som utgår från detta syfte.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Helena Balte, ordförande

Alingsås

Gustav Leandersson

Ale

Åsa Hansen Algar

Alingsås

Gunilla Cederberg

Härryda

Marie Wilhelmsson

Härryda

Helena Jonsson, förskola

Göteborg

Linda Sinclair, förskola

Göteborg

Filippa Norlin Wiedel, grundskola

Göteborg

Cecilia Fossan

Kungsbacka

Christina Olsson

Kungsbacka

Linda Bjälkeborn

Kungälv

Ingela Andersson

Lerum

Emilie Torbjörnsdotter

Lerum

Leif Gardtman

Lilla Edet

Maria Fritzon Ölander

Mölndal

Maria Amström

Partille

Anette Karlsson

Stenungsund

Pernilla Lundmark

Stenungsund

Anna Orvefors

Tjörn

Anna Bondemark

Öckerö

Theresa Björnström, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2021

12 mars

Tid: 08.30-12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

28 maj

Tid: 08.30-12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

17 september

Tid: 08.30-12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

26 november

Tid: 08.30-12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

Uppdaterad