Nätverk

Nätverket för ekonomichefer

Medlemskommunernas ekonomichefer träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och är ett strategiskt stöd åt kommundirektörerna i prioriterade frågor.

Nätverkets medlemmar ska bevaka och driva ekonomifrågor som är av kommungemensamt intresse i Göteborgsregionen. Nätverket identifierar dessutom områden inom ekonomiområdet där det finns fördelar att samarbeta regionalt. Nätverket kan vid behov även ha en beredande funktion till förbundsstyrelsen inom GR.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Ken Gunnesson

Ale

Simon Lindau

Alingsås

Jörgen Samuelsson

Göteborg

Oskar Nilsson

Härryda

Christina Hermansson

Kungsbacka

Pia Jakobsson

Kungälv

Fredrik Carlsson

Lerum

Jörgen Karlsson

Lilla Edet

Maria Martini

Mölndal

Katarina Heglind

Partille

Erica Bjärsved

Stenungsund

Carolina Färdig

Tjörn

Irene Berg

Öckerö

Kontakt

Bo Andersson

Avdelningschef Ekonomi

031-335 51 10

Mötestider 2024

1 mars

12 april

30 maj

6 september

11 oktober

13 december

Uppdaterad