Nätverk

Nätverket för ekonomichefer

Medlemskommunernas ekonomichefer träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och är ett strategiskt stöd åt kommuncheferna i prioriterade frågor.

Nätverkets medlemmar ska bevaka och driva ekonomifrågor som är av kommungemensamt intresse i Göteborgsregionen. Nätverket identifierar dessutom områden inom ekonomiområdet där det finns fördelar att samarbeta regionalt. Nätverket kan vid behov även ha en beredande funktion till förbundsstyrelsen inom GR.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Ken Gunnesson

Ale

Simon Lindau

Alingsås

Jörgen Samuelsson

Göteborg

Bo Ekström

Härryda

Christina Hermansson

Kungsbacka

Pia Jakobsson

Kungälv

Camilla Simonsson

Lerum

Jörgen Karlsson

Lilla Edet

Eveline Stomvall

Mölndal

Katarina Heglind

Partille

Erica Bjärsved

Stenungsund

Carolina Färdig

Tjörn

Oskar Nilsson

Öckerö

Kontakt

Bo Andersson

Avdelningschef Ekonomi

031-335 51 10

Mötestider 2021

5 februari

Tid: 08.30-12.00
Plats: Digitalt via Teams

16 april

Tid: 08.30-12.00
Plats: Digitalt via Teams

21 maj

Tid: 08.30-12.00
Plats: Digitalt via Teams

18 juni

Tid: 08.30-12.00
Plats: Digitalt via Teams

3 september

Tid: 08.30-12.00
Plats: Digitalt via Teams

15 oktober

Tid: 08.30-12.00
Plats: Inte bestämd ännu

12 november

Tid: 08.30-12.00
Plats: Inte bestämd ännu

10 december

Tid: 08.30-12.00
Plats: Inte bestämd ännu

Uppdaterad