Nätverk

Nätverket för kommunikationschefer

Nätverkets uppdrag är att lyfta upp de regionala frågorna på den lokala agendan samt att vara ett strategiskt stöd åt kommuncheferna i prioriterade frågor. Nätverket identifierar dessutom områden inom kommunikation där det finns fördelar att samarbeta regionalt.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Vakant

Ale

Niklas Ehnfors

Alingsås

Kalle Malmstedt

Göteborg

Karin Dahl

Härryda

Elisabeth Lundin

Kungsbacka

Madeleine Nilsson

Kungälv

Åsa Thulin

Lerum

Ellinor Östlund

Lilla Edet

Vakant

Mölndal

Anna Hartung

Partille

Hanna Freij

Stenungsund

Eva-Karin Ohlsson

Tjörn

Anders Lundgren

Öckerö

Marie Gumabon

Business Region Göteborg

Anteckningar

Kontakt

Eva-Lena Hedvall

Kommunikationsstrateg

031-335 51 28

Mötestider 2021

22 januari

Tid: 09.00–11.00
Plats: Digitalt via Teams

26 mars

Tid: 09.00–11.00
Plats: Digitalt via Teams

28 maj

Tid: 09.00–11.00
Plats: Digitalt via Teams

3 september

Tid: 09.00–11.00
Plats: Digitalt via Teams

22 oktober

Tid: 9.00–12.00
Plats: Digitalt via Teams

10 december – inställt

Tid: 9.00–12.00
Plats: GR

Mötestider 2022

28 januari

Tid: 9.00–12.00
Plats: GR

Fler mötestider kommer att läggas ut när de är bestämda.

Uppdaterad