Nätverk

Nätverket för Lärande på arbetsplats

Nätverket för Lärande på arbetsplats (LPA) står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

LPA-nätverkets uppdrag är:

  • Att inventera befintligt utvecklingsarbete inom Göteborgsregionen kring gymnasial lärlingsutbildning samt lärande på arbetsplats (apl) och att stimulera till fortsatt idé- och erfarenhetsutbyte
  • Att nätverket identifierar tydliga kvalitetskriterier för de utbildningsformer som ryms inom arbetsplatsförlagt lärande
  • Att nätverket initierar gemensamma satsningar för att uppnå dessa kvalitetskriterier

Startdatum: 2006-04-25

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Dennis Reinhold, ordförande

Kungälv

Maria Lindberg

Alingsås

Börje Carlsson

Göteborg

Marie Ekberg

Göteborg

Bengt Bohm

Göteborg

Laila Gordon von Hacht

Göteborg

Gunhild Karlsson

Göteborg

Göran Lönnqvist

Göteborg

Christina Sandström

Härryda

Martin Frejinger

Härryda

Bonny Wernersson

Kungsbacka

Sari Jehkonen

Kungälv

Carl Egeberg

Kungälv

Patrik Solérius

Lerum

Avichai Arbiv

Lerum

Joakim Ryttsén

Mölndal

Kjell Hemmingsson

Mölndal

Susanne Krook

Partille

Björn Falkenby

Partille

Denise van Hilst

Stenungsund

Torbjörn Nilsson

Stenungsund

Christofer Rigdahl

Öckerö

Linda Åhnbrink, samordnare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Linda Åhnbrink

Senior projektledare

031-335 50 23

Mötestider

Uppdaterad