Nätverk

Nätverket för miljöstrategiska planeringsfrågor

Nätverket företräder sina respektive kommuner i miljöstrategiska planeringsfrågor utifrån ett regionalt perspektiv.

Nätverket ska:

  • vara ett forum för erfarenhetsutbyte och kontaktnät över kommungränserna.
  • kommunicera och sprida kunskap till och från den egna kommunen.
  • ta upp viktiga och aktuella frågor inom det miljöstrategiska området.
  • vara ett stöd för GR:s processer och medverka i dialogen kring regionala frågor.
  • bidra till att höja tempot i arbetet så att Göteborgsregionen utvecklas långsiktigt hållbart.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Maria Magnusson

Ale

Jenny Leonardsson

Alingsås

Hannes Nilsson

Göteborg

Emma Nevander

Härryda

Peter Reneby

Kungsbacka

Anna Dahlén

Kungälv

Karolina Källstrand

Lerum

Anna Tauson

Lilla Edet

Lisa Lund

Mölndal

Karin Lindblad Johansson

Partille

Victoria Lind Magnusson

Stenungsund

Lene Larsson

Tjörn

Vakant

Öckerö

Kontakt

Ida Lindbergh

Regionplanerare kust och hav

031-335 53 37

Pussel med grön grodd

Mötestider 2021

Mötestider meddelas senare.

Uppdaterad