Nätverk

Nätverket för översiktlig planering

Nätverket fokuserar på översiktliga och strategiska planeringsfrågor i mellankommunal och regional skala. Vi vill skapa mervärde för kommunerna och regionen som helthet genom samverkan och erfarenhetsutbyte inom översiktlig planering, stadsutveckling och bostadsförsörjning. Vi bevakar också nyheter och utveckling inom exempelvis PBL, forskning och myndigheter.

Nätverkets syfte och uppdrag är att:

  • Utbyta idéer, erfarenheter och kunskaper som gagnar det regionala samarbetet såväl som den egna kommunens verksamhet.
  • Aktivt bedriva omvärldsbevakning och utvecklingsarbete inom ansvarsområdet.
  • Bistå med synpunkter till GR:s arbete med nationella remisser och undersökningar.
  • Inför varje nytt verksamhetsår, utifrån de regionala målen, göra en framtidsspaning och formulera fokusområden att arbeta med under året.
  • Initiera regiongemensamma satsningar.

Specifika uppdrag

  • Ta fram underlag till en regional sammanställning på kort, medellång och lång sikt, utifrån kommunernas befolkningsökning och planerade tillväxt.
  • Tillsammans med nätverket för infrastruktur och kollektivtrafiknätverket koppla samman och analysera förutsättningarna för infrastruktur, bostadsbyggande och kollektivtrafik.
  • Anlysera regionens planerade bostadsbyggande och ge löpande rekommendationer för hur GR och medlemskommunerna kan agera för att uppnå målen.

Deltagare

Deltagare från medlemskommunerna

Namn

Kommun/organisation

Maria Sexton

Ale

Arben Vojvoda

Alingsås

Anna Olsson

Göteborg

Vakant

Göteborg

Anna Wallin

Härryda

Raquel Sandblad

Kungsbacka

Linda Andreasson

Kungälv

Therese Axenborg Signäng

Lerum

Linnea Andersson

Lilla Edet

Elisabet Börlin

Mölndal

Alma Smith

Partille

Clara Svensdotter

Stenungsund

Karin Löfgren

Tjörn

Janna Petersson

Öckerö

Övriga deltagare

Namn

Kommun/organisation

Vakant

Business Region Göteborg

Torbjörn Sahl

Länsstyrelsen Västra Götaland

Georgia Larsson

Västra Götalandsregionen

Kontakt

Mötestider 2024

1 februari

7 mars

11 april

16 maj

13 juni

5 september

10 oktober

14 november

12 december

Uppdaterad