Nätverk

Nätverket för översiktlig planering

Nätverket företräder sina respektive kommuner i frågor inom översiktlig planering, utifrån ett regionalt perspektiv.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Utbyta idéer, erfarenheter och kunskaper som gagnar det regionala samarbetet såväl som den egna kommunens verksamhet.
  • Aktivt bedriva omvärldsbevakning och utvecklingsarbete inom ansvarsområdet.
  • Bistå med synpunkter till GR:s arbete med nationella remisser och undersökningar.
  • Inför varje nytt verksamhetsår, utifrån de regionala målen, göra en framtidsspaning och formulera fokusområden att arbeta med under året.
  • Initiera regiongemensamma satsningar.

Mandat och organisation

  • Nätverkens medlemmar ska ha mandat att företräda sin kommun inom ansvarsområdet.
  • Nätverkens medlemmar ansvarar för att återkoppla arbetet och föra kontinuerlig dialog i den egna kommunen.
  • Medlemskapet är personbundet.
  • Nätverken utser ett arbetsutskott för verksamhetsåret.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Maria Sexton

Ale

Arben Vojvoda (vik)

Alingsås

Sara Brunnkvist

Göteborg

Lukas Jonsson

Göteborg

Lars Johansson

Göteborg

Therese Axenborg

Härryda

Raquel Sandblad

Kungsbacka

Linda Andreasson

Kungälv

Henrik Ohlson

Lerum

Clara Svensdotter

Lilla Edet

Elisabet Börlin

Mölndal

Filip Siewertz

Partille

Alexander Andersen

Stenungsund

Karin Löfgren

Tjörn

Janna Petersson

Öckerö

Pär Abrahamsson

Business Region Göteborg

Kontakt

Sebastian Andersson

Regionplanerare infrastruktur

031-335 52 34

Skisserar planer för stadsmiljö

Mötestider 2021

18 maj

Tid: 13.00–15.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

15 juni

Tid: 13.00–15.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

31 augusti

Tid: 13.00–15.00
Plats: Digitalt tills vidare

5 oktober

Tid: 13.00–15.00
Plats: Digitalt tills vidare

9 november

Tid: 13.00–15.00
Plats: Digitalt tills vidare

14 december

Tid: 13.00–15.00
Plats: Digitalt tills vidare

Uppdaterad