Nätverk

SAK-rådet

Göteborgsregionens skola och arbetslivsråd (SAK-rådet), som består av representanter från näringsliv och fackförbund har tillsammans tagit fram en avsiktsförklaring innehållandes kvalitetskriterier. Rådets uppgift är att genomföra innehåll och intentioner i avsiktsförklaringen.

Regionens framtid bygger i hög grad på att alla berörda parter samverkar. Skola-arbetslivskontakterna ges i dag hög prioritet. Detta beror dels på att regionen måste stå sig i internationell konkurrens, dels på att arbetsgivarna måste bli attraktiva i unga arbetssökandes ögon, men även på att eleverna måste kunna göra ett välgrundat studie- och yrkesval baserat på kunskap om arbetsmarknadens behov.

Ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv innebär även ökad möjlighet för utbildningsanordnare i hela utbildningskedjan att skapa ett innehåll som matchar behovet på arbetsmarknaden.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Fredrik Zeybrandt, ordförande

Göteborgsregionen (GR)

Amad Raja

Västsvenska Handelskammaren

Catarina Hultin

Lärarförbundet

Anna Palmer

Lo

Anna-Lena Johansson

Business Region Göteborg

Christina Riksén

Svenskt Näringsliv

Gabriella Bouizgarne

Arbetsförmedlingen

Lotta Rolandsson

Företagarna

Yvonne Stenmark

Lärarnas riksförbund

Kontakt

Mötestider 2021

18 maj

Tid: 10.00–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Kommande mötestider uppdateras inom kort.

Uppdaterad