Nätverk

Särskolenätverket

Särskolenätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag till Utbildningschefsnätverket,
  • Byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet,
  • Bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant,
  • Årligen avlägga kort verksamhetsrapport.

Nätverkets arbete tar sin utgångspunkt i de bärande idéer som Utbildningsgruppen, GR:s politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, formulerat.

Startdatum: 2002-02-08

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Elma Dzanic

Ale

Magnus Nääs

Alingsås

Grundsärskola (ej tillsatt)

Alingsås

Sara Dahlin

Alingsås

Anneli Holmén Hilding

Göteborg

Andreas Edsbagge

Göteborg

Kicki Fast

Göteborg

Hans Melin

Härryda

Bertil Ljungblad

Kungsbacka

Eva Tingström

Kungsbacka

Ulrika Frick

Kungälv

Johan Westerberg

Lerum

Niss Kerstin Hallgren

Lerum

Anna Inser

Lilla Edet

Eva Torgerson

Mölndal

Maria Andergården

Mölndal

Anki Karlström

Partille

Bitte Ziethen

Partille

Mathias Castejon

Stenungsund

Nadja Ekström (samordnare Nösnäsgymnasiet)

Stenungsund

Martin Norman

Tjörn

Sandra Mohlin

Öckerö

Margaretha Allen

Göteborgsregionen (GR)

Jonas Franzén, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2021

22 februari

Tid: 13:30-16:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

24 maj

Tid: 09:30-13:00
Plats: Fysiskt på Anders Personsgatan, samt digitalt via Microsoft Teams

20 september

Tid: 13:30-16:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

17 november

Tid: 09:30-13:00
Plats: Fysiskt på Anders Personsgatan, samt digitalt via Microsoft Teams

Uppdaterad