Nätverk

Skolbiblioteksgruppen

Skolbiblioteksgruppen ska verka för att öka kunskapen och medvetenheten om skolbibliotekets pedagogiska roll. Arbetet fokuserar främst på läs- och skrivutveckling, litteraturpedagogik samt medie- och informationskunnighet.

Skolbiblioteksgruppen kan initiera idé- och erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, konferenser, rådgivning etc för målgrupperna skolbibliotekarier, lärare, skolledare, bibliotekschefer och politiker.

Startdatum: September 2006

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Rouhia Lotfkhah, grund, ordförande

Partille

Linda Emanuelsson, grund

Ale

Vakant gymn

Ale

Vakant, grund

Alingsås

Daniel Stuart, gymn

Alingsås

Annika Andersson, grundskoleförvaltningen

Göteborg

Karolina Hanberger, grundskoleförvaltningen

Göteborg

Karin George, grund

Härryda

Vakant, gymn

Härryda

Jessica Nordlund, grund f-6

Kungsbacka

Vakant, gymn

Kungsbacka

Marie Johansson , grund o gymn

Kungälv

Marie Gustafsson, grund

Lerum

Sofia Andersson, gymn

Lerum

Erika Alsin grund

Lilla Edet

Vakant, gymn

Lilla Edet

Margareta Guldér, grund

Mölndal

Vakant, gymnMölndal

Paula Jonsson, gymn

Partille

Vakant grund

Stenungsund

Hanna Dahlberg Källeskog, gymn

Stenungsund

Ulrica Wahlström, gymn

Stenungsund

Magnus Karlsson, grund

Tjörn

Evelina Kruus, grund

Öckerö

Kristina Bryngelsson, grund

Öckerö

Vakant, gymn

Öckerö

Katarina Kjellqvist, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Kontakt

Mötestider 2023/24

11 maj

Tid: 13.00–16.00

Plats: GR, Rum 2

13 september

Tid: 13.00–16.00

Plats: GR, Rum 2

14 november

Tid: 13.00–16.00

Plats: GR, Rum 2

22 februari - 2024

Tid: 13.00–16.00

Plats: GR, Rum 2


Uppdaterad