Nätverk

Skolbiblioteksgruppen

Skolbiblioteksgruppen ska verka för att öka kunskapen och medvetenheten om skolbibliotekets pedagogiska roll. Arbetet fokuserar främst på läs- och skrivutveckling, litteraturpedagogik samt medie- och informationskunnighet.

Skolbiblioteksgruppen kan initiera idé- och erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, konferenser, rådgivning etc för målgrupperna skolbibliotekarier, lärare, skolledare, bibliotekschefer och politiker.

Startdatum: September 2006

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Jessica Nordlund, ordförande

Kungsbacka

Linda Emanuelsson, grund

Ale

Daniel Stuart

Alingsås

Annika Andersson tjl,

Göteborg

Karolina Hanberger

Göteborg

Vakant, grund och gymnasiet

Härryda

Vakant, gymn

Kungsbacka

Marie Johansson

Kungälv

Sofia Andersson

Lerum

Erika Alsing, grund

Lilla Edet

Margareta Guldér, grund

Mölndal

Paula Jonsson

Partille

Rouhia Lotfkhah, grund

Partille

Vakant grund

Stenungsund

Hanna Dahlberg Källeskog, gymn

Stenungsund

Ulrica Wahlström, gymn

Stenungsund

Magnus Karlsson, grund

Tjörn

Evelina Kruus, grund

Öckerö

Kristina Bryngelsson, grund

Öckerö

Katarina Kjellqvist, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Kontakt

Mötestider 2021

17 februari

Tid: 09.00–12.00

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

5 maj

Tid: 13.00–16.00

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

16 september

Tid: 13.00–16.00

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

17 november

Tid: 09.00–12.00

Plats: GR Rum 3 och digitalt via Teams

23 februari 2022

Tid: 09.00–12.00

Uppdaterad