Nätverk

Skolbiblioteksgruppen

Skolbiblioteksgruppen ska verka för att öka kunskapen och medvetenheten om skolbibliotekets pedagogiska roll. Arbetet fokuserar främst på läs- och skrivutveckling, litteraturpedagogik samt medie- och informationskunnighet.

Skolbiblioteksgruppen kan initiera idé- och erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, konferenser, rådgivning etc för målgrupperna skolbibliotekarier, lärare, skolledare, bibliotekschefer och politiker.

Startdatum: September 2006

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Jessica Nordlund, grund, ordförande

Kungsbacka

Linda Emanuelsson, grund

Ale

Vakant, grund

Alingsås

Daniel Stuart, gymn

Alingsås

Annika Andersson

Göteborg

Karolina Hanberger

Göteborg

Karin George, grund

Härryda

Vakant, gymn

Härryda

Vakant, gymn

Kungsbacka

Marie Johansson , grund o gymn

Kungälv

Marie Gustafsson, grund

Lerum

Erika Alsing, grund

Lilla Edet

Margareta Guldér, grund

Mölndal

Vakant, gymn

Mölndal

Paula Jonsson

Partille

Rouhia Lotfkhah, grund

Partille

Vakant grund

Stenungsund

Hanna Dahlberg Källeskog, gymn

Stenungsund

Ulrica Wahlström, gymn

Stenungsund

Magnus Karlsson, grund

Tjörn

Evelina Kruus, grund

Öckerö

Kristina Bryngelsson, grund

Öckerö

Katarina Kjellqvist, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Kontakt

Mötestider 2022

10 maj

Tid: 09.00–12.00

Plats: GR, Rum 2

7 september

Tid: 13.00–16.00

Plats: GR, Rum 2

17 november

Tid: 09.00–12.00

Plats: GR, Rum 2

21 februari 2023

Tid: 13.00–16.00

Plats: GR, Rum 2

Uppdaterad