Du är här:

Fullsatt slutkonferens: Projektet InVäst avslutas – men erfarenheterna tas vidare

Den 21 maj hölls slutkonferensen för kompetensutvecklingsprojektet InVäst. Det ESF-finansierade projektet har pågått sedan 2016 i syfte att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Stort fokus har varit att stärka kvaliteten i Västsveriges sfi-verksamheter, vilket också var konferensens tema. Läs mer >>

Nyanländas lärande

I Göteborgsregionen ställs höga krav på organisationers kompetens i mottagandet av nyanlända. Genom kvalitetsutveckling, processledning och samordning stöttar vi skolor och verksamheters arbete med nyanlända. Målet är att ge alla individer rätt förutsättningar för språkutveckling och lärande och för att kunna bli engagerade samhällsmedborgare.

Vad vi gör

Omvärldsbevakning - asylsökande och nyanlända barn och unga

InVäst

Kontakta oss

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund