Nyhet

387 miljoner till regionalt yrkesvux i Göteborgsregionen

Göteborgsregionens vuxenutbildningssamverkan har beviljats 387 miljoner kronor i statsbidrag för regionalt yrkesvux 2022. Pengarna kommer att gå till att fler vuxna får möjlighet att gå en yrkesutbildning inom komvux i Göteborgsregionens tretton kommuner.

2021 var ett rekordår för yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen. Aldrig tidigare har så många vuxna studerat inom de regionala yrkesutbildningar som arrangeras inom ramen för vuxenutbildningssamverkan i regionen. Redan i år kommer det rekordet att slås då statsbidraget för 2022 är 100 miljoner mer än i fjol.

Samverkan med arbetslivet

Utbudet av utbildningar tas fram i nära samverkan med arbetslivet. Det gör att de motsvarar arbetsmarknadens behov och ökar människors möjligheter att få ett arbete. GR har en etablerad samverkan med arbetsgivare i regionen för att utveckla utbildningar som svarar mot förändrade behov på arbetsmarknaden. Här spelar de bransch- och kompetensråd som GR driver en central roll.

- Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för många arbetsgivare i Göteborgsregionen och där är yrkesutbildningarna är en viktig pusselbit. Tack vare samverkan med våra branschspecifika kompetensråd vet vi vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden, säger Marie Egerstad, chef för vuxenutbildningssamverkan vid Göteborgsregionen.

Mångårig samverkan

Göteborgsregionens kommuner har samverkat kring yrkesutbildningar för vuxna sedan 2003. Idag kan invånarna söka till utbildningar i hela regionen, oavsett hemkommun. Utbildningarna annonseras via den gemensamma plattformen GRvux.se som gör det enkelt att få en överblick. GR arbetar också för att utveckla utbildningar för människor med olika förutsättningar. Ett exempel är yrkesutbildningar med språkstöd, där målet är att förkorta tiden för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden.

Tack vare statsbidraget kommer utbildningsstarten i april att bli rekordstor och det planeras redan för en augustistart större än någonsin.

Läs mer och se vilka utbildningar som erbjuds just nu på GRvux.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad