Nyhet

54 miljoner till omställning av kompetens i västsvenskt näringsliv

Göteborgsregionen har tilldelats 54 miljoner kronor för att genomföra olika satsningar kring kompetensomställning till näringslivet. Tack vare ett gediget samarbete mellan flera aktörer har man identifierat vad som behöver göras. Bland annat ska minst 2000 medarbetare utbildas och kompetensutvecklas. Här kan du läsa mer om satsningarna.

Kompetensförsörjning har under flera år varit en stor utmaning i många branscher i Västsverige, inte minst bland små och medelstora företag.

Utöver att utbilda 2000 medarbetare ska ett kompetensnav som ska leda och driva en mängd olika insatser etableras, en digital marknadsplats ska byggas och ett särskilt anpassat coachningsprogram till underleverantörer inom fordonsindustrin kommer att genomföras. Utgångspunkten för satsningen är fordonsindustrin men olika typer av satsningar kommer att genomföras även i andra branscher.

Det är organisationerna Göteborgsregionen (GR), Business Region Göteborg, Arbetsmarknad och Vuxenutbildning Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen som tillsammans har arbetat med kompetensförsörjningsfrågorna under en lång tid. Arbetet grundar sig i de förstudier som genomförts i Göteborgsregionen kring fordonsbranschens behov av insatser för kompetensomställning.

– Som offentliga parter har vi samsyn kring behovet av omställning inom fordonssektorn. Vi har en gemensam dialog med fordonsföretagen sedan hösten 2018 och vi har nu nått ett stort delmål genom att skapa ett kompetensnav för fordonsindustrin med placering på Göteborgsregionen, med personella och finansiella resurser. Kompetensutveckling inom fordonsindustrin är en nödvändighet för att säkra sysselsättning och en förutsättning för en västsvensk fordonsindustri som är konkurrenskraftig på den globala marknaden, säger Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen.

Kompetensnavet kommer även att kunna användas för fler branscher än fordonsindustrin. Bland annat ska en digital marknadsplats byggas där företag i olika branscher ska kunna matcha sina behov mot utbildningsinsatser som erbjuds.

– Styrkan i det här arbetet är att det kommer att gynna väldigt många då vi skapar modeller som är generiska för kompetensutveckling i många av Göteborgsregionens branscher. Vi är stolta över att få driva det här arbetet tillsammans med de andra tre organisationerna. Tack vare detta unika samarbete kommer de långsiktiga strukturer vi nu bygger upp i regionen att bli hållbara över en lång tid framöver, säger Helene Odenjung (L), ordförande Utbildningsgruppen Göteborgsregionen.

Kompetensförsörjning har under flera år varit en stor utmaning i många branscher i Västsverige, inte minst bland små och medelstora företag. Innan Covid-19 pekades kompetensförsörjning ut som det enskilt största hindret för fortsatt tillväxt i flera undersökningar. Inom fordonsindustrin handlar det främst om att kunna ställa om kompetens när tekniken förändras mot elektrifierade och automatiserade fordon.

– Vi måste så fort som möjligt ha något konkret att erbjuda företagen. Vi är redan igång och rekryterar företag till det coachningsprogram som tagits fram för underleverantörer till fordonsindustrin och som kommer drivas i hela Västra Götaland. Företagen ska få rätt förutsättningar för att möta den pågående och framtida teknikomställning men också andra samhällsutmaningar. Programmet kommer att ge ny kunskap inom de teknikområden som driver omställningen, nya affärsmodeller och nya arbetssätt, säger Anders Sundberg (M), ordförande Business Region Göteborg.

Satsningarna finansieras av Västra Götalandsregionen, Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt involverade aktörer. Att dessa aktörer gör detta tillsammans skapar möjlighet till snabbare framdrift både vad gäller de operativa insatserna samt det strategiska arbetet med att göra den här frågan till en nationell angelägenhet. Stor betydelse för att lyckas framgent är även den struktur som etablerats med Göteborgsregionens kompetensråd och branschvisa sådana.

– Tillsammans bygger vi en stark arbetsmarknadsregion för ett livskraftigt näringsliv. Inom ramen för vårt samarbete, och våra respektive uppdrag, samverkar vi för god kompetensförsörjning och skapar förutsättningar för näringslivet att utvecklas samtidigt som vi ger människor förutsättningar att växa med nya uppgifter, säger Anders Svensson (M), ordförande Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad.

Kontaktpersoner

Göteborgsregionen: Fredrik Zeybrandt, Utbildningschef, fredrik.zeybrandt@goteborgsregionen.se, 070-935 15 58

Business Region Göteborg: Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg, anna-lena.johansson@businessregion.se , 070-555 89 19

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad: Nicklas Simonsson, Arbetsmarknadsstrateg, nicklas.simonsson@arbvux.goteborg.se, 072-255 77 41

Västra Götalandsregionen: Anders Carlberg, FOUU-chef, anders.carlberg@vgregion.se, 070-882 15 41

Bakgrund

En av de branscher som genomgår en omfattande omställning och som under flera decennier haft stor betydelse för samhällsutvecklingen i Västsverige är fordonsindustrin. Globalisering, klimatomställning, snabb teknikutveckling och digitalisering är starka krafter som påverkar denna omställning.

I fordonsindustrin arbetar ca 66 000, vilket utgör ca 40% av de totalt antal sysselsatta i fordonsindustrin i Sverige (2018). I Västra Götaland svarar fordonsindustrin för 11% av regionens samlade BRP (2018). Fordonsindustrin är den viktigast enskilda delen av ekonomin och drivande för regionens FoI-kapacitet generellt.

Varje nytt jobb i fordonsindustrin genererar ca 2,5 nya i Sverige och närmare 1 nytt jobb i Västra Götaland. Motsvarande multiplikator gäller även om ett jobb försvinner i fordonsindustrin. Det finns ca 375 underleverantörer (42 500 anställda) i Västra Götaland. 2018 utgjorde "motorfordon och andra transportmedel" hälften av Göteborgsregionens samlade varuexportvärde.

Antal personer som avses få kompetensutveckling i och med de satsningar som ska göras:

Minst 2000 personer

Antal företag som ska delta i coachningsprogrammet:

30 stycken

Översikt beviljade projektansökningar

Projekt

Syfte

Finansiär

Budget

(Mkr)

Varav fordon (ca)

1.GR kompetensomställning

Kompetensutveckling i utsatta branscher tfa Covid-19

ESF

28

14

2. Göteborgsregionens kompetensnav

Kompetensnav, digital marknadsplats m.m.

VGR/GR/

RISE

13

10

3. Framrutan – framtidsrustade underleverantörer till fordonsindustrin

Coacha företag att ställa om affären och analysera/planera kompetensbehoven

ERUF/VGR/

BRG

8,8

8,8

4. Kompetensförstärkning inom programmering med särskilt fokus på fordonsindustrin

Uppskalning av efterfrågad programmeringsutbildning

VGR/

ARBVUX

4

4
53,8

36,8

ESF = Europeiska Socialfonden

VGR = Västra Götalandsregionen

GR = Göteborgsregionen

ERUF = Europeiska Regionalfonden

BRG = Business Region Göteborg

Arbvux = Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Uppdaterad