Nyhet

91 procent är antagna till valt gymnasieprogram

I dag presenteras slutantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 11 272 elever har antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 75 procent till sitt förstahandsval. Sökande elever tar del av sitt antagningsresultat på ansökningswebben indra2.se Länk till annan webbplats..

En grupp elever, tre tjejer och en kille, sitter vid ett bord. De dricker kaffe, har en dator och ipad framför sig, tittar på varandra och ler.

Det är 534 fler som har sökt till gymnasieskola inom Göteborgsregionen i år och 390 fler behöriga sökande. Det är också fler som har antagits till nationellt program inom regionen. Det finns ett ökat intresse för flera yrkesprogram i branscher som uttrycker behov av personal.

- Genom vårt samarbete erbjuder vi ungdomar ett brett utbildningsutbud på 25 kommunala och 45 fristående skolor i vår region. Vi kan i hög utsträckning se till att elever får sitt förstahandsval tillgodosett. I år är 75 procent av eleverna antagna till sitt förstahandsval såväl till program som skola. Om man ser till vald utbildning så har 91 procent av eleverna fått sin önskade utbildning, vilket är glädjande, säger Helene Odenljung, ordförande i Utbildningsgruppen.

Fler antas till yrkesprogram

Av de högskoleförberedande programmen är det ekonomiprogrammet och teknikprogrammet som ökar mest, medan samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet minskar något.

Antagna till yrkesprogram ökar. Flest antagna är det till försäljnings- och serviceprogrammet följt av el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet. De yrkesprogram som ökar mest är försäljnings- och serviceprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt el- och energiprogrammet, medan vård- och omsorgsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet minskar något.

Merparten höjer sina slutbetyg

Slutantagningen är den antagning som genomförs på elevernas slutbetyg. Merparten av alla sökande elever höjer sina betyg från höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet kan förändras från preliminärantagningen till slutantagningen.

Om samarbetet kring gymnasieutbildningar

Följande kommuner ingår i samarbetet inom Göteborgsregionen (GR): Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

GR sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen. På nationella program erbjuds 11 951 platser, varav 6 867 på kommunala skolor och 5 084 på fristående skolor.

Mer om vår verksamhet

Gymnasieantagningen

Antagning till gymnasieskolor i hela Göteborgsregionen

Uppdaterad