Nyhet

De vann pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv

I över 15 år har Göteborgsregionens skola-arbetslivsråd delat ut Utmärkelsen – ett pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv. Priset delas ut för att uppmärksamma och premiera yrkeslärare samt verksamheter inom grundskola, gymnasieskola och företag, som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. Årets prisceremoni ägde rum på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg, den 20 oktober.

Varför är det så viktigt att dela ut ett pris som Utmärkelsen? Med den frågan inledde Johanna Redelius, moderator tillika enhetschef på Göteborgsregionen, prisceremonin. Och svaret? Utöver samhällsdrivande funktioner som skolutveckling och kompetensförsörjning handlar samverkan mellan skola och arbetsliv om att framtidsrusta våra ungdomar. Och att helt enkelt skapa starka medborgare genom att lyfta en målgrupp som snart blir unga vuxna och redo att ta sig an framtiden.

Skolan som näringslivets viktigaste leverantör

Men vad behövs för att samverkan ska lyckas? Även den frågan fick publiken svar på under dagens panelsamtal. Panelen bestod av representanter från arbetslivet samt två niondeklassare, som under veckan genomfört sin prao på Göteborgsregionen.

Under samtalet delade bland annat Berit Sannum, Preem raffinaderi, med sig av ett exempel på hur deras praomottagande har resulterat i att fler sökt till yrkesprogram i kommunen. Även Elin Gustafsson, syv i Mölndal kommun, delade med sig av framgångsfaktorer och lyfte särskilt grupprao, där eleverna delar upp sin vecka på flera olika förvaltningar i kommunen, som ett lyckat koncept. Ett sådant upplägg underlättar inte bara mottagandet utan innebär även en spännande vecka för eleverna, som på så vis får ta del av ännu fler exempel från arbetslivet.

Amad Raja, Västsvenska Handelskammaren, talade om hur skolan är näringslivet viktigaste leverantör och att prao bör ses som ett sätt att tidigt locka framtida kollegor till den egna branschen. Han lyfte även förankring till det lokala näringslivet som en viktig del i att inte förlora all arbetskraft till storstäderna och tryckte därmed på att prao även är ett sätt att faktiskt ta samhällsansvar.

Och praoeleverna Monir och Axel? De tyckte minsann att praoveckan på kommunalförbundet var bra mycket roligare än de först hade trott. Dessutom verkade de två ungdomarna, som kommer från olika skolor och kommuner, ha funnit nya vänner i varandra. Win win – minst sagt!

Dagens paneldeltagare står på scenen och turas om att tala i mikrofonen

”Skryt om det ni gör för det ni gör är viktigt!”

Så till prisutdelningen! Vinnarna utses av en jury bestående av Göteborgsregionens skola och arbetslivsråd (SAK-rådet*) och Utbildningsgruppens presidium. Innan Helene Odenjung, ordförande för Utbildningsgruppen, tillkännagav vinnarna i respektive kategori passade hon på att göra ett medskick till publiken: ”Skryt om det ni gör för det ni gör är viktigt!”.

Årets yrkeslärare: Malin Edefors, lärare och handledaransvarig, Aranäsgymnasiet, Kungsbacka kommun
Årets företag:
Vestia Construction Group AB
Årets gymnasium:
Nösnäsgymnasiet, Stenungsunds kommun
Årets grundskola:
Bohusskolan, Ale kommun

Vinnarna av årets Utmärkelsen tillsammans med sina diplom

Juryns motiveringar

Årets yrkeslärare: Malin Edefors

Med sin drivkraft och sitt gedigna arbetssätt är årets yrkeslärare ett föredöme som inspirerar. Utöver ordinarie arbetsuppgifter är vinnaren initiativtagare till en arbetsgrupp, som tillsammans med arbetslivet verkar för att implementera dokumentation på gymnasieutbildningen i syfte att förbereda eleverna inför yrkeslivet. Som ansvarig för handledarutbildningen rustar vinnaren handledare i att stärka elevernas förmågor samtidigt som det inbringar stolthet och positiv attityd till såväl utbildning som yrkesval.

För sitt engagemang tilldelas Malin Edefors Utmärkelsen för årets yrkeslärare 2022.

Årets företag: Vestia Construction Group

Årets företag bygger broar mellan skola och arbetsliv och visar på handlingskraft genom stora samverkansinsatser med olika skolaktörer. Tillsammans med utbildningsanordnare i kommunen arbetar företaget för att skapa arbetstillfällen för personer som står utanför arbetsmarknaden. Anställda på företaget har även undervisat som yrkeslärare och möjliggjort etableringen av en helt ny gymnasieinriktning.

För sitt inspirerande och föredömliga arbete tilldelas Vestia Utmärkelsen för årets företag 2022.

Årets gymnasium: Nösnäsgymnasiet

Årets gymnasieskola har visat hur ett systematiskt och väletablerat arbete med skola- och arbetslivsfrågor genererar goda resultat.

På den vinnande skolan involveras samtliga elever i arbetet med samverkan mellan skola och arbetsliv genom gästföreläsningar, studiebesök och projekt tillsammans med företag. Skolan har även en uttalad satsning när det kommer till att bredda könsfördelningen på yrkesprogrammen Satsningen har bl.a. resulterat i en ökad andel tjejer på skolans yrkesprogram. Skolan arbetar dessutom med före detta elever som idag driver företag och som i sin tur agerar ambassadörer. Ambassadörerna tar emot APL-elever, vilket bidrar till ökad kompetensförsörjning i branscher med stor efterfrågan på arbetskraft.

Genom att jobba med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar har vinnaren i vid och snäv bemärkelse genomfört ett arbete som inspirerar till fortsatt utveckling av skola- och arbetslivsfrågor. Ett arbete som även gör eleverna attraktiva på arbetsmarknaden.

Årets grundskola: Bohusskolan

Årets grundskola har på ett föredömligt sätt visat hur man genom kvalitativt arbete, god planering och nytänkande initiativ kan ställa om arbetet med skola- och arbetslivsfrågor utifrån de omständigheter som pandemin inneburit.

Genom temadagar har skolan arbetat med att skapa jämlika förutsättningar inför karriär- och yrkesval, stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv samt öka självinsikten hos eleverna. Under temadagarna fick eleverna delta i workshops och träffa representanter från kommun och näringsliv för att fördjupa sig i olika branscher och yrken. Dessa workshops bidrog bland annat till ökad kunskap om arbetslivet och dess möjligheter.

I arbetet har flera parter involverats, vilket underlättar en bred förankring. Genom att jobba med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar har vinnaren i vid och snäv bemärkelse genomfört ett arbete som inspirerar till fortsatt utveckling av skola- arbetslivsfrågor både i kommun och region.

*SAK-rådet består av: Business Region Göteborg, SACO, Västsvenska Handelskammaren, TCO-rådet i Storgöteborg, Svenskt Näringsliv, Arbetsförmedlingen, Göteborgsregionen (GR), Företagarna och LO-distriktet i Västsverige.

Uppdaterad