Nyhet

Digital licenshantering för läromedel kan vinna pris

Inom projektet Digital licenshantering (DIGLIC) har en digital lösning tagits fram som syftar till att standardisera köp av digitala licenser för läromedel samt tilldelning av licenser till elever och lärare. Nu kan den vinna pris!

På uppdrag av utbildningscheferna i GR:s medlemskommuner skapar Göteborgsregionen (GR) en digital lösning för att underlätta beställning, leverans och tilldelning av digitala lärresurser. På så sätt kan huvudmännen få kontroll över vilka verktyg som finns samt hur många som är aktiva och använder verktyget. Det skapar också likvärdiga förutsättningar för alla kommuner i regionen och säkerställer datahanteringen enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Tillsammans med föreningen Sambruk har nu ett API för detta tagits fram och nu är den i final för Sweden API Awards 2021. Vinnarna presenteras på Internetdagarna den 22 november.

Läs mer om nomineringen. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad