Nyhet

Fler unga får möjlighet till yrkesutbildning

Läsa upp betyg och samtidigt påbörja en yrkesutbildning. Det är receptet för att få fler ungdomar som saknar behörighet till gymnasiet att komma in på ett nationellt program eller bli anställningsbara. I Kungsbacka är detta möjligt på flera yrkesprogram.

Undersköterskor arbetar meden patient. På bilden ser man bara deras ryggar. De har vita rockar på sig och tittar på en skärm. 

På Aranäsgymnasiet erbjuds yrkesintroduktion på vård- och omsorgsprogrammet

– Det handlar om att elever som saknar behörighet till gymnasiet antingen ska bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram eller att de ska få med sig kunskap som gör att de har lättare att få ett jobb inom området, förklarar Maj Sloberg, lärare vid vård- och omsorgsprogrammet och projektledare för yrkesintroduktionen på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka.

Yrkeskurser på gymnasieskolan

Upplägget går ut på att eleverna vid sidan om sina studier i grundskoleämnen får läsa yrkeskurser som hör till ett nationellt yrkesprogram på gymnasieskolan. På Aranäsgymnasiet är det just vård- och omsorgsprogrammet som erbjuder den så kallade yrkesintroduktionen.

– Det beror mycket på att det är en bransch som ofta saknar utbildad personal. På detta sätt kan fler komma ut i arbetslivet med antingen en examen som undersköterska eller i alla fall grundläggande kunskaper i yrket efter att ha läst delar av utbildningen. Det är ju även bra för kommunens verksamheter som på så sätt får åtminstone delvis utbildad personal, förklarar Maj och tillägger att liknande upplägg finns för bland annat restaurang- och livsmedelsprogrammet vid Elof Lindälvs gymnasium.

Hälften har blivit behöriga till nationellt gymnasieprogram

Omkring hälften av de elever som gick den ettåriga utbildningen förra året blev behöriga till det nationella vård- och omsorgsprogrammet och läser nu på skolan. Övriga arbetar inom vårdsektorn i kommunen. En stor framgångsfaktor är att de här eleverna har haft mer praktik än de som läser första året på det ordinarie programmet. De har även studerat tillsammans i en mindre grupp och i en långsammare studietakt, något som eleverna själva lyfter som positivt.

– Det gjorde att läraren hade mer tid för varje elev. Att jag redan har läst vissa av kurserna en gång gör också att det nu blir lättare för mig, förklarar Amal, som är en av de elever som har gått vidare till det nationella programmet. Hon jobbar nu dessutom extra vid ett äldreboende i kommunen. Hennes klasskamrat Jessica tillägger att upplägget även är bra för att kunna ta ett bättre betyg i kurserna när man väl har kommit in på programmet.

I Kungsbacka är det nu andra året som konceptet prövas och en ny grupp elever läser på yrkesintroduktionen. Första året var utbildningen en del av EU-projektet Yrk In, som drivits i flera kommuner i Göteborgsregionen och även nationellt, men sedan i höstas erbjuds utbildningen permanent i kommunen och är sökbar för alla regionens ungdomar.

Uppdaterad