Nyhet

Förbättrad kompetensförsörjning genom praktiksamverkan

Kompetensförsörjning är ett område med många utmaningar. Att öka samverkan kring olika praktikformer är en av nycklarna när det kommer till att möta dessa utmaningar. Det framkommer tydligt när närmare 60 studie- och yrkesvägledare, praktiksamordnare, regionadministratörer och utbildningsledare från runtom i landet samlades hos Göteborgsregionen för två intensiva halvdagar med fokus på just samverkan kring praktik.

Personal från Göteborgsregionen står redo att hälsa deltagarna välkomna

Moa Grundel, Viveka Blomgren och Cecilia Ruther står redo att hälsa deltagarna välkomna

Den nationella konferensen anordnas inom ramen för praktikplatsen.se, ett digitalt verktyg för praktikanskaffning som används i över 60 kommuner runtom i landet.

– Målet med att ses såhär är att dra nytta av det stora nätverk som utgörs av alla som använder sig av praktikplatsen.se, säger Viveka Blomgren som är projektledare på Göteborgsregionen. Under de här dagarna har vi möjlighet att utbyta kunskap om praktikfrågor och öka vår samverkan. Det långsiktiga syftet är förstås att fler unga ska få en kvalitativ praktik.

Göteborgsregionens Johanna Redelius och Viveka Blomgren talar inför publiken på Samverkansforum

Göteborgsregionens Johanna Redelius och Viveka Blomgren talar inför publiken på Samverkansforum

Fokus på erfarenhetsutbyte och nätverkande

Deltagarnas förväntningar på dagen var höga. Många såg fram emot både erfarenhetsutbyte och möjlighet till nätverkande, men också att få både inspiration och ny energi i arbetet. Under konferensens två halvdagar låg fokus på att sprida goda arbetssätt och att ta sig an praktikfrågan både på djupet och på bredden. Deltagarna hade möjlighet att workshoppa specifikt kring den praktikform de arbetar med mest, som ett sätt att ta ett helhetsgrepp på hela utbildningskedjan och alla praktikformer.

- Praktik är ett sätt att öka samverkan mellan skola och arbetsliv och därigenom stärka kompetensförsörjningen, säger Johanna Redelius, enhetschef på Göteborgsregionen. Kvalitativ praktik ökar motivationen hos eleverna och leder till att både elever och arbetsplatser blir bättre rustade för framtiden.

Kontakt

Uppdaterad