Nyhet

Fortsatt regional samverkan kring ungdomsundersökningen LUPP

Den 1 mars är det nystart för Göteborgsregionens LUPP-nätverk. Då träffas representanter från minst sex kommuner i Göteborgsregionen* för att samtala och utbyta erfarenheter kring arbetet med barn och unga, med utgångspunkt i LUPP-undersökningen.

På nätverkets träffar deltar regelbundet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som tillhandahåller den nationella LUPP-enkäten.

Vad är LUPP?

LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är ett nationellt enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation. LUPP-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder. Frågorna rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Hösten 2023 är det dags för nästa regionalt samordnade genomförande av LUPP. Enkäten genomförs i första hand i årskurs 8 och gymnasiets år 2.

Diskussionerna i LUPP-nätverket ska kunna omfatta även andra enkäter och informationsunderlag som används i kommunernas utvecklingsarbete. Nätverket syftar övergripande till att ge deltagande kommuner stöd i att hålla ungdomsfrågorna aktuella även mellan själva undersökningarna. Göteborgsregionens samtliga medlemskommuner är välkomna att ingå i nätverket, oavsett om de har genomfört LUPP tidigare eller inte.

LUPP-nätverket kommer att träffas cirka tre gånger per termin, fysiska och digitala träffar varvas.

Om nätverket önskar att bredda uppdraget kommer GR även att anordna fördjupande tematräffar där nätverkets medlemmar tillsammans med kollegor i kommunerna ska kunna fördjupa sig i olika ämnen tillsammans med forskare och experter.

Genom nätverket finns också möjlighet att påverka innehållet i de utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser som GR anordnar.

* Hittills har Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn beslutat att delta. Ytterligare kommuner för dialog på hemmaplan.

Ny regional rapport med analyser av LUPP-undersökningen 2020 i nio av Göteborgsregionens kommuner

Inom kort publiceras den regionala större analysrapporten baserad på LUPP 2020. Resultat i diagramform och resultatrapporter för enskilda kommuner finns här.

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

Uppdaterad