Nyhet

Gå en ledarskapsutbildning hos Framtidens ledare!

Funderar du på att söka en chefstjänst? Är du ny som chef och vill utvecklas som ledare, eller är du chef för chefer och vill stärka ditt personliga ledarskap? Nu är anmälan öppen till Framtidens ledares kurser där du som chef eller blivande chef får möjligheten att stärkas i ditt personliga ledarskap.

Framtidens ledare stöttar GR:s medlemskommuner med organisations- och ledarutveckling. Nu har du som arbetar i förvaltningar och bolag inom Göteborgsregionens medlemskommuner möjlighet att anmäla dig till tre olika utbildningar.

Jag vill bli chef!?

Jag vill bli chef!? är utbildningen för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och är nyfiken på vad det innebär att arbeta som ledare och chef. Utbildningen ger dig redskap att utveckla din ledarskapsförmåga och få ökad förståelse för chefsuppdragets möjligheter och villkor. Målet är att du som deltagare ska få kunskap om vad chefskap innebär redan innan du fattar ett beslut om att gå vidare till en chefstjänst.

Utbildningen är uppdelad i fyra huvudområden: ledarskapets grunder, att leda människor, att leda som chef och att leda verksamhet. Varje tillfälle innehåller föreläsningar, övningar och reflektionsuppgifter mellan utbildningstillfällena som bidrar till ökad förståelse av chefskapet.

Ny som chef – utvecklande ledarskap

Ny som chef – utvecklande ledarskap vänder sig till dig som är ny som chef eller har varit chef i upp till cirka tre år. Programmet bygger Försvarshögskolans modell för det Utvecklande ledarskapet, UL samt på Susan Wheelans modell IMGD (an Integrative Model of Group Development) och ger en praktisk handledning till hur du som chef kan bygga upp ditt team och uppmuntra topprestationer.

Efter en genomgången utbildning är målet att du bland annat ska ha lärt dig om chefskapets strukturer och systematik, kunna se och hantera konflikter och svåra samtal och ha fått kunskap om hälsofrämjande ledarskap. Genom utbildningen kan du stärka ditt personliga ledarskap och få ett stöttande nätverk av chefer i regionen.

Att leda chefer – indirekt ledarskap

Att vara chef för andra chefer innebär andra utmaningar och krav än direkt ledarskap. Utbildningen Att leda chefer – indirekt ledarskap tar avstamp i MTAM – Management Team Assessment Model och Försvarshögskolans modell för Indirekt ledarskap, IL. Här lär du dig bland annat hur det indirekta ledarskapet påverkar medarbetare och organisationers resultat och hur man kan bygga upp effektiva, välfungerande ledningsgrupper.

Här kan du läsa mer om vad Framtidens ledare erbjuder.

Malin Larsson

Processledare Framtidens ledare

0731234567

Jessica Johansson

Processledare Framtidens ledare

0731234567

Helene Raa

Processledare Framtidens ledare

0731234567

Uppdaterad