Nyhet

Gemensam vårdinformationsmiljö för regionen och alla kommuner

Västra Götalandsregionen, GR:s medlemskommuner och övriga kommuner i Västra Götaland har nu tagit ett stort steg mot ökad samverkan inom vård och omsorg. Alla 49 kommuner har sagt ja till att gå med i satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Det innebär enklare samverkan mellan olika vårdgivare – till nytta för invånarna.

En illustration av en laptop som omges av siffror, diagram, grafer med mera.

– Nu när kommunerna har avropat sina optioner går vi in i nästa fas av detta gedigna och banbrytande arbete säger Helena Söderbäck, förbundsdirektör på Göteborgsregionen (GR).

- Att kommunerna ansluter sig till den nya vårdinformationsmiljön innebär att vi kan samarbeta kring patienter på ett mycket enklare, modernare och smartare sätt. Invånarna får helt nya möjligheter att vara delaktiga i sin vård, säger FVM:s programägare Ragnar Lindblad.

Samarbete för en enklare helhet

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är en av Västra Götalandsregionens långsiktiga strategier för att utveckla hälso- och sjukvården. Det är också ett unikt samarbete genom att kommunerna i Västra Götaland varit involverade redan från början, genom samarbetsorganisationen VästKom.

Ledstjärnan är att det ska bli enklare att vara invånare och medarbetare. Vägen dit är samarbete mellan samtliga aktörer som på olika sätt är involverade när barn, unga, vuxna och äldre behöver stöd, vård och omsorg.

För invånarna innebär det här bland annat en enklare överblick över sin egen vård, till exempel uppgifter om provsvar, bokningar och remisser. När alla inblandade vårdgivare har samma uppdaterade information behöver den enskilda personen inte själv förmedla uppgifterna. Det kommer också att bli enklare att ha kontakt med vården.

Funktioner som passar för kommunal vård och hälsa

VästKom deltog redan i upphandlingsfasen för att se till att kommunernas perspektiv omhändertogs inför valet av nytt vårdinformationssystem. Resultatet blev en upphandling av vårdinformationssystemet Millennium för Västra Götalandsregionen och tre optioner med olika funktionaliteter som varje kommun själv valt om de vill köpa in sig på (avropa).

De är:

  • Option 1: informationsutbyte mellan vårdgivare
  • Option 2: stöd för elevhälsa
  • Option 3: stöd för kommunal hälso- och sjukvård

I GR har alla 13 kommuner sagt ja till option 1 som är grunden för samverkan mellan vårdgivare. Sju kommuner har tecknat avtal om option 2 och tre kommuner har tecknat alla tre optionerna som innebär att Millennium används som ett gemensamt journalsystem.

Gemensamma förberedelser 2020-2021

Just nu pågår arbetet med att designa funktioner och arbetsflöden i Millennium som ska passa hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Där kommer nu kommunerna att delta. Systemet införs sedan i etapper under 2022-2023.


Mer information:

FVM på VGR:s webbplats Vårdskiftet Länk till annan webbplats.

FVM på VästKoms webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Uppdaterad