Nyhet

Takten i omställningen mot ett grönare samhälle måste öka. GR, Göteborgs Stad och Business Region Göteborg, har tillsammans tagit fram en plan för hur det ska gå till i Göteborgsregionen. Nu har aktörerna kvalificerat sig till att söka EU-medel för att förverkliga planen.

I urvalsprocessen har Göteborgsregionen konkurrerat med flera andra städer och regioner i Sverige. Enbart fem har valts ut och kan nu gå vidare att söka finansiering.

Det är Tillväxtverket som fattar beslut om EU-medlen som ingår i det nationella regionalfondsprogrammet Länk till annan webbplats.. Totalt finns cirka 700 miljoner att söka för hållbar urban utveckling. Syftet är att dels hantera komplexa utmaningar genom att stärka utvecklings- och innovationskapaciteten i städer och regioner, dels påskynda omställningen genom att skala upp hållbara lösningar.

Planen som de tre aktörerna i Göteborgsregionen har tagit fram innehåller förslag på insatser som ska leda till att stärka forskning och innovation, säkra nyttan av digitalisering, stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft, främja energieffektivitet, anpassa till klimatförändringarna, främja cirkulär ekonomi samt främja hållbar mobilitet i städerna.

Planen täcker det geografiska området av de 13 kommuner som ingår i Göteborgsregionen, det vill säga Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Kontakt

Maria Sigroth

Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad

031-335 50 73

Uppdaterad