Nyhet

Göteborgsregionen står rustad för den nya batterifabriken

Nyheten om att Volvo och Northvolt beslutat att etablera en batterifabrik i Göteborg är glädjande för hela regionen. Men den snabba omställningen mot elektrifiering innebär också ökade behov av kompetensutveckling. Här är de etablerade samarbetena i regionen en stor styrka. Redan i dag kan näringslivet, genom Göteborgsregionens kompetensnav, ta del av en ny batteriutbildning för att stärka kompetensen på området.

Exteriör av batterifabriken med några träd i förgrunden. Byggnaden är fyrkantig med grå fält längst upp och närmast marken. I mitten finns en träfärgad dekoration som går längs med fasaden.

Bild: northvolt.com

– Vi i regionens tretton kommuner har en lång erfarenhet av samverkan och kan möta upp behovet av yrkeskunnande och expertis. En viktig del är samarbetet i Göteborgsregionens kompetensråd och kompetensnav, där vi i regionen snabbt kan fånga upp näringslivets signaler och bidra till den nödvändiga kompetensomställningen, säger Helene Odenjung, ordförande för GR:s utbildningsgrupp.

Göteborgsregionens kommuner har samarbetat kring utbildningsfrågor sedan 1995. Efter fordonskrisen 2009 förstärktes arbetet kring kompetensförsörjningen i näringslivet, ett samarbete med Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad som gör att regionen står beredd inför den här typen av stora satsningar. Det långsiktiga och målmedvetna arbetet har bäddat för att utbildningssystemet nu är väl anpassat för att kunna möta arbetsmarknadens behov.

– Här finns en oerhört bra grund att stå på, säger Fredrik Zeybrandt, utbildningschef på GR. Vi har byggt upp väl fungerande strukturer genom hela utbildningskedjan, från gymnasieskolan till yrkesvux, yrkeshögskola och universitet. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Northvolt.

Kontakt

Fredrik Zeybrandt

Avdelningschef Utbildning

031-335 50 20

Uppdaterad