Nyhet

GR:s strategiska inriktning förlängs till och med 2024

Förbundsfullmäktige beslutade i juni att förlänga den nuvarande strategiska inriktningen för Göteborgsregionen som löper ut efter 2023. Strategin gäller därmed även under år 2024.

Det blir den nya förbundsstyrelsen och de nya beredningsgrupperna efter valet i år som får möjlighet att forma en ny strategisk inriktning efter 2024.

Den nuvarande strategiska inriktningen för GR pekar ut sex utmaningar som Göteborgsregionen behöver fokusera på att möta under de aktuella åren. Det är områden där ett regionalt samarbete kan göra stor skillnad.

Strategisk inriktning 2020–2023 samt 2024

Uppdaterad