Nyhet

GR:s webbplats får utmärkelse för tillgänglighet

Endast sju procent av offentliga aktörer har tillgängliga webbplatser. Det visar Funkas senaste inkluderingsbarometer. En av dessa är GR:s webbplats, goteborgsregionen.se.

Diplom från Funka i förgrunden, en person håller upp diplomet, man ser lite av ansiktet och ena handen.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft 2020. För andra året i rad har Funka testat offentliga webbplatser för att se om de möter kraven i lagen. Totalt undersöktes 1 785 webbplatser. Endast 130 av dessa klarade testet.

– GR lanserade en ny webbplats för ett år sedan, och när vi tog fram den ställde vi höga krav på att den skulle vara tillgänglig. Det är viktigt att alla, oavsett förutsättningar, kan ta del av information. Sedan behöver vi utveckla innehållet löpande, och det finns material på vår webb som inte är tillgängligt fullt ut, till exempel pdf:er och filmer, säger Eva-Lena Hedvall, kommunikationsstrateg på GR.

Funka har testat webbplatsernas startsida utifrån tio utvalda lagkrav som visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva nedsättningar (användare med eller utan olika typer av hjälpmedel).

Bara sju procent av offentliga aktörer har tillgängliga webbplatser Länk till annan webbplats.
Funkas inkluderingsbarometer 2022 Länk till annan webbplats.

Om Funka

Funka är ett företag som har sin bakgrund i funktionshinderrörelsen och som arbetar med tillgänglighet vad gäller innehåll, design och teknik i digitala gränssnitt.

www.funka.com Länk till annan webbplats.

Uppdaterad