Nyhet

Integration genom föreningslivet

NAD är en förkortning för Nätverk, Aktivitet och Delaktighet. Det är en metod för att matcha nyanlända invandrare med föreningar och därigenom skapa nya vägar till möten.

En mörkhyad och en ljushyad fotbollsspelare tar i hand.

Två goda exempel:

  • Kvinna, 27 år från Eritrea. Hon var redan intresserad av löpning och matchades med en friidrottsförening där hon sedan presterade resultat redan från början. Nu ingår hon i en träningsgrupp där hon träffar etablerade svenskar flera gånger i veckan.
  • Man, 53 år från Etiopien, analfabet. Intresserad av snickeri. Han matchades med en trädgårdsförening där han snickrar ihop komposter och pallkragar tillsammans med andra ideella hantverkare.

Föreningar och deltagare matchas

Deltagarna som är mellan 20 och 65 år väljer aktiviteter i sitt närområde och blir matchade med den förening som ser möjligheten, är lämplig och har energin att entusiasmera nya medlemmar.

Utgångspunkten är individens intressen men man utmanar också deltagare att prova på något som kan bli ett intresse och som erbjuder personlig utveckling. Ambitionen är att individen hittar hem i föreningen och skapar nätverk och gemenskap med etablerade svenskar för språkutveckling, bättre hälsa och kontakter som kan leda vidare i det svenska samhället.

Föreningarna får ersättning

En förening som tar emot en deltagare får ersättning med 1500 kronor per person. Det är en engångssumma som ska hjälpa till att täcka kostnader för ledare, avgifter och material under den första tiden.

NAD i väst

I Västra Götaland finns sedan 2019 NAD i väst, som är ett samarbetsprojekt mellan offentliga och ideella organisationer. Det startade i Göteborgsområdet och Skaraborg efter förebild från Skåne. Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen och kommunerna samarbetar med många föreningar för att utveckla deltagarnas hälsa, språk och nätverk.

Förhoppningen är också att NAD som metod sprids och att samarbetet ska komma att omfatta fler målgrupper.

Sedan sommaren 2020 är Göteborgsregionen projektägare för NAD i väst.

Kontakt

Uppdaterad