Nyhet

Medborgardialog om ungas vardag genom datorspelet Minecraft

Går det att använda datorspelet Minecraft för att involvera ungdomar i arbetet med att göra deras vardag tryggare och deras fritid mer meningsfull? Det ska sju kommuner i Göteborgsregionen testa under våren.

En av kommunerna som planerar för att genomföra en Minecraft-workshop är Tjörn. På bilden diskuterar Amelia Brorson, Jessica Stegert, Alex Olsson och Jessica Dahlström deras kommande workshop.

I förra veckan träffades representanter från kommunerna på GR för att lära sig mer om metoden och planera inför de workshoppar som varje kommun ska genomföra.

– Det som är häftigt är att vi går ifrån traditionella metoder för att i stället spela på ungdomarnas planhalva, säger GR:s Felix Gyllenstig Serrao.

Idén är att med hjälp av spel som konstnärligt verktyg få till en dialog med ungdomar om utvecklingsområden i kommunerna där det är viktigt att få med ungdomars perspektiv. Det handlar alltså både om ungas rätt till inflytande och eget skapande.

"Det fungerar avväpnande"

Minecraft utspelar sig i en värld där allt är uppbyggt i kvadratiska block och spelarna kan bygga och ta bort block för att skapa en egen värld. Spelarna har stor frihet att bestämma vad de vill göra och bygga.

Erfarenheterna av Minecraft som pedagogiskt verktyg är goda. Barn och ungdomar blir mer intresserade av annars "tråkiga uppgifter" när de får använda Minecraft och det kan bli en lustfylld dialog när de visar vad de reflekterar över när de bygger.

– Det är lättare att få i gång samtal när man gör något samtidigt, som att bygga i Minecraft. Det fungerar avväpnande och ungdomarna öppnar upp, säger GR:s Rasmus Jonsson.

Minecraft har visat sig kunna främja inkludering, kreativitet och reflektion samtidigt som barn och unga får en möjlighet att visa andra sidor av sig själva. Många ungdomar är vana vid spelet och det är ett verktyg som ger struktur, mål och fokus.

– Men det är dialogen under spelandet som är det viktigaste, inte byggandet i sig. Det handlar inte om att bygga klart eller snyggt, betonar Felix.

Minecraft kan främja lärande och kreativitet hos unga människor på ett annat sätt än vad traditionella metoder kan.

– Vi har ungdomar som är med i olika sammanhang och gör sin röst hörd men vi har också de som kanske inte kommer fram med sina åsikter lika ofta. När de sätter sig framför Minecraft och bygger så kan vi fånga deras röster också – även om de inte tänker att de sitter där och påverkar, säger Felix.

Workshop med ungdomar och beslutsfattare

Förutom att lära sig mer om metoden började kommunerna vid workshopparna på GR i förra veckan även fila på det utvecklingsområde som de vill ha ungdomarnas perspektiv på. En tanke är att koppla an till ungdomsundersökningen LUPP där ungdomarna genom att bygga i Minecraft kan bidra med att göra enkätresultaten mer konkreta. Hur ser en trygg vardagsmiljö ut när ungdomarna själva får skapa den? Vilka fysiska förutsättningar bygger ungdomarna in när de ska beskriva vad en bra fritid handlar om?

– Vi är inne på att dialogen ska handla om mötesplatser, kanske ett ungdomens hus som alla kan dela men där olika delar utvecklas utifrån intresse: dans, ett garage för motorintresserade och så något för de som bara vill chilla och hänga, sa Jessica Dahlström från Tjörn.

Kungsbackas workshop kommer kanske att handla om olika aspekter av hållbart resande:

– Kungsbacka är en geografiskt stor kommun med många små orter. Det kan vara knepigt att ta sig dit man vill, det är inte ens säkert att det går en buss. Så vi är lite nyfikna på vilka idéer ungdomar har om att ta sig runt i kommunen och deras tankar kring tillgänglighet och trygghet, sa Jacob Leuchovius.

Nästa steg

Varje kommun har nu någon vecka på sig att spika sitt utvecklingsområde och sen ska de bjuda in ungdomar och beslutsfattare till en workshop. De ska också ta fram en plan för vad som händer sedan: Hur ska resultaten av workshopparna tas omhand? Vem ska ta del av resultaten? Hur ska arbetet följs upp och vad ska arbetet leda till? Workshopparna genomförs i maj eller juni i år.

Medborgardialog om ungas vardagsmiljö genom datorspelet Minecraft

Genom det här projektet ska GR tillsammans med kommunerna pröva en kreativ metod för medborgardialog genom spel som konstnärligt verktyg.

En workshop arrangeras i varje deltagande kommun där Minecraft används för dialog mellan ungdomar i högstadie- eller gymnasieåldern och tjänstepersoner och/eller beslutsfattare. Tanken är att stärka ungas förutsättningar för inflytande inom områden som berör dem och ge tjänstepersoner/beslutsfattare insikter direkt från ungdomar. Ämnena kan hämtas från ungdomsundersökningen LUPP Länk till annan webbplats..

Sju kommuner deltar i projektet: Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Projektet finansieras genom DRUM-medel, delregionala utvecklingsmedel för kultur, av Västra Götalandsregionen och tar avstamp i nätverket för kultur- och fritidschefers arbete med Ungas rätt till inflytande och eget skapande.

Kontakt

Felix Gyllenstig Serrao

Projektledare

031-335 52 03

Uppdaterad