Nyhet

Nu är arbetet igång med den första nationella Yrkesresan

Styrgruppen för Yrkesresan godkände i tisdags projektplanen för Yrkesresan Barn och unga, som GR har tagit fram. 

Grafik från Yrkesresan beståede av en väg som leder över ett grönt fält in mot en stad samt en Sverigekarta som tonar in i bilden.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som utvecklades för den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborgsregionen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har erbjudit landets alla kommuner att delta i ett nationellt utvecklingsarbete som omfattar totalt fem yrkesresor för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten. I skrivande stund har 245 av landets 290 kommuner anslutit sig till satsningen.

Den första resan – Yrkesresan Barn och unga – ansvarar Göteborgsregionen för. Projektledare är Cristina Dahlberg. Styrgruppen för Yrkesresan har nu godkänt Göteborgsregionens projektplanering och arbetet är påbörjat. Utgångspunkten är den befintliga Yrkesresan som funnits sedan 2017. Vissa delar behöver justeras och arbetas om för att passa alla de kommuner som nu har anslutit sig, utifrån deras olika organisatoriska och geografiska förutsättningar. Tanken är också att bredda målgruppen till att utöver utredande och uppföljande socialsekreterare inom myndighetsutövningen även omfatta familjehemsområdet. GR ska också undersöka möjligheterna att på sikt rikta Yrkesresan Barn och unga till utförare och familjerätt.

Yrkesresan i vår del av landet

Parallellt pågår den ursprungliga Yrkesresan i Göteborgs-, Skaraborg- och Boråsregionen samt delar av Halland. Kurser för introduktion- och kompetensutveckling till socialsekreterare inom Barn och unga ges löpande. GR kommer även fortsättningsvis ansvara för vårt regionala genomförande, när vi stegvis kliver in i den nationella Yrkesresan Barn och unga.

För att ansvara för det regionala genomförandet har en ny projektledare anställts: Åsa Fritzson.

Kontakt

Åsa Fritzson

Projektledare och regional utvecklingsledare

031-335 52 35

Uppdaterad