Nyhet

Nya medel till praktiknära forskning i Göteborgsregionens skolor

Undervisning i särskolan i Lerum och flerspråkighet i förskolan i Göteborg. Det är två exempel på nya projekt som har fått medel för praktiknära forskning inom skolan i Göteborgsregionen.

Fyra projekt i tre av Göteborgsregionens kommuner har beviljats medel för praktiknära forskning i skolan, så kallade ULF-projekt. Det är den tredje omgången med nya projekt som startas i regionen. Sedan tidigare har 14 projekt bedrivits i samarbete mellan kommunerna och Göteborgs universitet.

Göteborgs universitet bedriver sedan 2017 verksamheten ULF i nära samarbete med Göteborgsregionen och Center för skolutveckling i Göteborg. Syftet är att stärka samverkan mellan akademi och profession kring praktiknära forskning i skolan.

Här är de nya projekt som har fått medel för praktiknära forskning inom skolan i Göteborgsregionen:

  • Strukturell utgångspunkt i elevers lärande av subtraktion och addition och med flersiffriga tal (SUSA). Partille kommun.
  • Praktiknära samverkan för utveckling på vetenskaplig grund. Förskolepedagogik i förskolor med språklig mångfald. Göteborgs Stad.
  • Vägen mot samverkan för bildning i grundsärskolan: i spänningsfältet mellan undervisning, omsorg, fysio- och arbetsterapi. Lerums kommun.
  • Biomimik - en brygga mellan biologi- och teknikundervisningen för en hållbar framtid. Göteborgs Stad.

Läs mer om ULF och de nya projekten hos Göteborgs universitet. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Uppdaterad