Nyhet

Nytt centrum för yrkeskunskaper i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen (GR) har, i hård konkurrens, beviljats medel från Erasmus + för att bilda ett Center of Vocational Excellence. Det fyraåriga projektet VOLTAGE går ut på att stärka de yrkeskompetenser som behövs i den framväxande batterisektorn.

Elev med teknisk utrustning.

Elev med teknisk utrustning, Maja Brand, Bredda bilden/Teknikföretagen

Erasmus + Centres of Vocational Excellence är ett EU-initiativ som syftar till att skapa och utveckla samarbeten som stärker yrkeskunskaper av hög kvalitet och säkra möjligheterna för hållbara, innovativa företag att rekrytera kompetent personal. Målet är inte att bygga nya utbildningar, utan att stötta befintliga så att de kan erbjuda utbildningar som är anpassade till arbetsmarknadens behov. Projektet ska bygga starka partnerskap mellan deltagarna, så att alla aktörer kan dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter och inspireras att utveckla sektorn generellt i Europa.

GR är projektägare för VOLTAGE och har ansvar för ledning, koordinering och samordning. Ansökan har tagits fram tillsammans med Business Region Göteborg, Nösnäsgymnasiet i Stenungsund, Lindholmens Tekniska Gymnasium och Göteborgs Tekniska College och VGR.

Partners i flera länder

Förutom Sverige deltar partners i fyra andra länder – Finland, Portugal, Tyskland och Turkiet. Varje land deltar med två aktörer, en utbildningsorganisation och en branschorganisation, för att säkerställa att projektet är relevant och håller hög kvalitet. Utöver partners deltar Danmark, Belgien, EIT Manufacturing och AUTOMOTIVE SKILLS ALLIANCE som associerade partners.

- Vi är glada och stolta att vi har fått möjligheten att driva VOLTAGE, säger Fredrik Zeybrandt, utbildningschef på GR. I år var det 109 ansökningar som tävlade om projekten och bara åtta blev beviljade. Att vi nådde hela vägen fram visar på GR:s viktiga roll i arbetet med att förbättra kompetensförsörjningen i regionen, inte minst inom batterisektorn.

Stärker batteriklustret

På GR får projektet stark koppling till arbetet i Teknikcollege GR, som är en samverkansplattform inom teknik och industri som samlar näringslivet, utbildningsanordnare och kommuner.

- Det här är en viktig pusselbit i hur vi jobbar för att stärka kompetensförsörjningen för det framväxande batteriklustet i regionen med bland annat Volvobolagen och etableringen av NOVO Energys batterifabrik. Självklart kommer det även skapa ringar på vattnet för närliggande industrier, säger Frida Andersson, enhetschef Skola Arbetsliv på GR. Det kompletterar det arbete vi redan utför i Teknikcollege GR, där vi har ett långtgående samarbete med olika aktörer i regionen för att stärka matchningen mellan utbildning och arbetsliv.

Om Teknikcollege och Göteborgsregionens kompetensråd

Teknikcollege är en samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

I Göteborgsregionen är Teknikcollege GR en del av Göteborgsregionens kompetensråd, där strategiskt viktiga aktörer arbetar gemensamt för att förbättra kompetensförsörjningen i flera utvalda branscher i regionen, bland annat genom samarbete med GRvux.

Kontakt

Uppdaterad